KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Teams-logo

Nye Teams – endringer i programmet

Utover høsten vil Microsoft rulle ut en ny versjon av Teams programmet, her referert til som Nye Teams. Siden Teams ble lansert i mars 2017 har programmet stadig utviklet seg og fått nye funksjoner og endringer i eksisterende. Nye Teams er bygd på en annen arkitektur og skal være dobbelt så raskt og bruke halvparten så mye minne. Samtidig kommer det også en del endringer i programmet fra et vanlig brukerperspektiv. Noe er fjernet, noe er flyttet/endret, noe fungerer litt annerledes. I denne artikkelen skal vi se på de største endringene, ting som de fleste som bruker Teams vil ha nytte av å få med seg.

Nedenfor kan du se en video som går gjennom disse endringene, alternativt lese resten av artikkelen. Innholdet er det samme.

Ny kanalopplevelse

I nye Teams er det en del større og mindre endringer med tanke på hvordan innleggsveggen fungerer. Nå har dette med samtaler i kanalene fungert på en bestemt måte siden Teams-programmet kom, så enkelte av disse endringene kan oppleves som litt «kaotisk» de første dagene, men det går seg fort til. Når vanene er endret/justert fungerer systemet bedre!

Nye innlegg øverst/nederst

Innstilling for å vise nye innlegg øverst eller nederst.

Det er nå en mulighet til å bestemme om du vil ha nye innlegg nederst, som det alltid har vært, eller snu dette «opp ned». Flere alternativer-valget (…) øverst til høyre i en kanal styrer dette for alle kanaler i alle team du er med i. Det kan være litt uvant å scrolle motsatt vei av det man har gjort i en årrekke, men er man tilhenger av «nytt øverst og gammelt nedover» er dette en etterlengtet endring!

Se alle elementer i en samtale

Når en diskusjon har bestått av en rekke elementer har disse blitt trukket sammen og det har kun blitt vist en blå tekst med antall svar og navnene på noen av den som har svart. Klikket du på denne teksten ble diskusjonen utvidet, og alle svar ble vist i kanalen.

Valg for å se alle elementer i en samtale.

I nye Teams er alltid de siste svarene synlige og klikker du på den blå teksten får du et annet resultat. Den aktuelle diskusjonen utvides, men samtidig er det kun den du ser. Alle andre samtaler i kanalen «forsvinner».

Skjermbilde av en utvidet samtale.

Du får samtidig to valg oppe til høyre.

 1. Gå til kanal. Dette tar deg tilbake til den vanlige visningen med alle samtaler i kanalen.
 2. Åpne samtale i nytt vindu

Det siste valget gjør ingen endringer i selve Teams-vinduet, der forblir den «utvidede diskusjonen», i tillegg åpnes den i et separat vindu. Dette fører oss over til den neste endringen i Teams.

Åpne samtale i nytt vindu

Nå har du altså mulighet til å åpne ulike samtaler i individuelle vinduer og det kan gjøres på to ulike måter. Som vist over, eller via:

 1. Flere alternativer (…) øverst til høyre på den første meldingen.
 2. Deretter Åpne samtale i nytt vindu
Valg for å åpne samtale i nytt vindu.
Samtale åpnet i nytt vindu.

I det egne vinduet vises emne på samtalen øverst til venstre, i tillegg til navnet på kanalen den ligger i. I dette vinduet har du mulighet til å fortsette og svare i denne tråden, så ting fungerer på samme måte som du er vant til. Muligheten til å kunne ha ulike samtaler i forskjellige vinduer kan være veldig praktisk hvis det er flere pågående diskusjoner i forskjellige kanaler/team. Da blir det rett og slett mindre navigasjon frem og tilbake.

Starte samtale (innlegg)

For det første starter dette litt ulikt avhengig av om nye innlegg vises øverst eller nederst. Vises de nederst er det kun en knapp, «Start et innlegg». Vises de øverst kan du velge om du skal ha en vanlig samtale eller en kunngjøring. Selv om du ikke får valget kunngjøring direkte når knappen er nederst kan du endre til dette når du er i gang med å skrive innlegget.

Boks for å legge inn nytt innlegg.

Den mest praktiske endringer kan sies å være at emnefeltet kommer frem automatisk og det er der markøren befinner seg. Noe som gjør det «vanskeligere» å glemme og legge til emne når man starter en samtale.

 1. Innleggstype. Her kan du bytte mellom innlegg og kunngjøring.
 2. Innstillinger.
  1. Hvem som kan svare. Alle eller Du og moderatorer.
  1. Legg inn. Denne kanalen eller Flere kanaler.
 3. Lukk, dersom du ikke har skrevet noe, denne knappen endres til Forkast når du har skrevet noe i emnet eller meldingsfeltet.
 4. Knappen nederst til høyre poster samtalen til kanalen.

Det skal også legges til at for kunngjøringer er det i skrivende stund ikke tilgang til å bruke et bilde som bakgrunn i det større tittelfeltet. Vi antar at det vil endre seg i en senere oppdatering.

Legge til kobling til fil

Når du skal legge til en kobling til en fil i en samtale får du en annerledes «boks» i nye Teams. Du kommer direkte til filene i kanalen du befinner deg i, men her har du flere muligheter enn før.

Dialogboks for å legge til kobling til en fil i en samtale.
 1. Øverst kan du navigere til andre kanaler i teamet
 2. Under Hurtigtilgang på venstre side ser du øverst de bibliotekene du har festen, deretter andre, og nederst kan du klikke Flere steder for å se alle teamene du er med i dersom du har behov for det
 3. Øverst til venstre har du tilgang til Mine filer (altså dine filer) i OneDrive
 4. Øverst til høyre har du mulighet til å lage mapper, laste opp filer og bytt visning.

Verdt å merke seg her at du her har mulighet til å merke flere filer samtidig. Det å legge til koblinger til flere filer i en samtale har vært tungvint i Teams tidligere, men denne versjonen er det på samme måte som å merke flere filer alle andre steder!

Søk i kanal

Felt for å søke i en kanal.

Hurtigtasten ctrl + f åpner nå et søkefelt på høyre side av kanalen i stedet for å legge inn et «filter» i søkefeltet øverst. Resultatet på søket blir da også vist i dette feltet.

Tips: subject: fungerer fortsatt for å søke basert på noe som står i emnet på samtaler.

Kanaldetaljer

Felt for Kanaldeltaljer.

Knappen øverst til høyre i hoveddelen av Teams-vinduet åpner feltet Kanaldetaljer på høyre side for innholdet i kanalen. Dette er i praksis det samme som Kanalinformasjon i klassisk Teams. Innholdet er det samme som tidligere, men presentert på en bedre måte.

I feltet ser du:

 • De siste personene som har gjort noe i kanalen, kikk på Se alle for å komme til medlemslisten for teamet eller kanalen.
 • Kanalbeskrivelsen (dersom det er lagt inn).
 • Festede samtaler i kanalen.
 • Alternativer: Søk, administrer kanal og innstillinger for kanalvarsler
 • Endringer gjort på kanalen, f.eks. bytte navn.

Legg til kanal

Dialogboks for å legge til en ny kanal.

Det er en liten endring når man skal legge til en ny kanal i et team. Tidligere var Standardkanal automatisk valgt, og du kunne bytte til Privat og Delt (hvis du hadde tilgang til å opprette disse typene). Nå er det ikke valgt noe i utgangspunktet, det gjør at man i større grad unngår å opprette en Standardkanal når man egentlig skulle ha en av e andre typene.

OBS! Det er ikke mulig å endre type etter at en kanal er opprettet, så det er fortsatt like viktig å velge riktig type!

Endringer i liste over team

I listen over teamene du er med i er det også gjort noen mindre endringer.

Se skjulte kanaler

Dersom du har skjulte kanaler i et team, ble det vist f.eks. 3 skjulte kanaler nedfor de synlige. Klikket du på denne teksten ble det vist en meny med de skjulte kanalene slik at du kunne gå til de eller velge at de skulle vises permanent.

I nye Teams vises teksten Se alle kanaler nedenfor de vist, dersom du har skjulte kanaler.

Se alle kanaler i et team.

Klikker du på den kommer du til en visning av alle kanalene som du har tilgang til. Alle andre team du er med i «forsvinner» og du ser kun det aktuelle teamet i listen. Peker du på en skjult kanal kan du endre til «vist», peker du på en «vist» kanal kan du endre denne til skjult. Klikk på den lille pilen til venstre for teamnavnet øverst i feltet for å komme tilbake til den vanlige visningen.

Opprette team / bli med i team

Tidligere var valget for å opprette eller bli med i et team plassert nederst i listen over team. Dette valget er nå flyttet til toppen og plassert bak den lille + knappen.

Valg for å opprette eller bli med i et team.

Marker alle som lest

Valg for å merke alt som lest.

Via Flere alternativer (…) øverst i listen over team er det i nye Teams et valg for å merke alle kanaler som lest. Det vil rett og slett fjerne fet skrift fra alle kanaler det har skjedd noe i siden sist du var der.

Generelle endringer i programmet

Det er også kommet noen mer generelle endringer i den nye versjonen av Teams.

Hjelp-funksjonen

Her er det en kort og enkel flytting av disse valgene. Hjelp, opplæring, nyheter og gi tilbakemelding var tidligere plassert nederst i menyen på venstre side i Teams, disse valgene befinner seg i nye Teams som en del av Innstillinger og mer (…) oppe i høyre hjørne av programvinduet.

Inngang til hjelp-funksjonen i Teams.

Innstillinger

Innstillingene i Teams-programmet ble tidligere vist i en «dialogboks», de kommer nå som en innebygget del av selve programvinduet. De er fortsatt tilgjengelig fra samme sted som tidligere.

 • Innstillinger i Teams
 • Innstillinger i Teams
 • Innstillinger i Teams
 • Innstillinger i Teams
 • Innstillinger i Teams
 • Innstillinger i Teams
 • Innstillinger i Teams
 • Innstillinger i Teams
 • Innstillinger i Teams
 • Innstillinger i Teams
 • Innstillinger i Teams

Varsler fra andre organisasjoner (der man er gjest)

Varsler fra andre kontoer og organisasjoner.

Dersom du er gjest i team i andre organisasjoner, vil denne endringen gjøre Teams opplevelsen din vesentlig bedre! Det å vise varsler fra andre organisasjoner er noe Teams har hatt trøbbel med, det er i nye Teams en saga blott.

Via knappen «Aktivitet i de andre kontoene og organisasjonene dine» oppe i høyre hjørne får du varsler fra teamene du er gjest i. Klikker du på varselet kommer du umiddelbart til den aktuelle samtalen. Det å bytte til en organisasjon man er gjest i har tatt en del tid i Teams, altså innlastingen i programmet. Det er nå like enkelt og raskt som å bytte til en annen kanal i dine interne team!

Legge til annen konto

Valg for å legge til annen konto.

Via den såkalte «meg-knappen», altså ved å klikke på bildet ditt øverst til høyre, har du mulighet til å legge til flere kontoer. Har man brukerkontoer i flere virksomheter, eller f.eks. studerer ved siden av jobb, er dette en praktisk måte å enkelt kunne bytte mellom de ulike stedene. Varsler fra andre kontoer vises på samme sted som varsler fra team du er gjest i.

Manglende/fjernet funksjonalitet

FunksjonBeskrivelse
Avanserte samtalefunksjonerAvanserte samtalefunksjoner, som å ringe fra en kø, fungerer ikke. Denne funksjonen hjelper organisasjoner med å fordele samtaler til personene i køen én om gangen. ‘Kontakter’-fanen i den venstre navigasjonen er ikke tilgjengelig med det nye Teams.
‘Kollaps alle’ svarAlternativet ‘kollaps alle svar’ som krymper svar under en kanalsamtale er borte i det nye Teams.
Organisasjon-fanenOrganisasjonsfanen for brukere i chattevinduet er ikke tilgjengelig nå.
Aktivitet-fane I chat‘Aktivitets’-fanen i 1:1 chat som lister opp alle aktivitetene til den aktuelle personen (i de teamene du også er med i) er fjernet.
Varsle når tilgjengelig“Varsle når tilgjengelig”-alternativet i Microsoft Teams lar deg motta varsler når personen blir tilgjengelig. Denne muligheten er ikke tilgjengelig i den nye klienten, noe som kan føre til at man går glipp av muligheter for rask kommunikasjon.
Slå av/på varsler for en samtaleSamtaler man var en del av (startet eller svart) hadde man mulighet til å skru av varsler for, og man kunne skru på varsler for samtaler man ikke var en del av. Begge disse er fraværende i nye Teams.
Hurtigtast for å merke et innlegg som ‘Viktig’Muligheten til å merke et innlegg som viktig i Microsoft Teams er en nyttig måte å rette oppmerksomheten mot viktige meldinger. Ctrl+Shift+I, hurtigtasten for å merke en melding som viktig, fungerer ikke nå.
Flere handlinger i (Deg) chatAlternativet ‘Flere handlinger’ for å opprette en oppgave/avstemning fra meldingssamtaler er grået ut for personlige samtaler.

Funksjoner som endres

Generelt

Klassisk TeamsNye Teams
Windows varslerTeams-varsler serveres nå fullstendig fra Teams, og alle varselsinnstillinger håndteres i Teams-innstillinger.
Søkeboks kommandoerFølgende kommandoer er ikke lenger tilgjengelige i den nye Teams-søkeboksen: /aktivitet, /filer, /gåtil, /hjelp, /blimed, /taster, /omtaler, /organisasjon, /lagret, /ulest, /nyheter, /hvem.
Muligheten til å lagre meldinger i TeamsIkke lenger tilgjengelig. Vil bli erstattet med en lignende funksjon senere i år.
Mulighet til å logge av fra systemfeltet helt til høyre på oppgavelinjenIkke lenger tilgjengelig.
Om lenker i Mer-alternativer-menyen (…)Om lenker finnes nå i Innstillingsappen under kategorien Om Teams.
Teams Tema InnstillingI tråd med andre Office-applikasjoner følger Teams Tema-innstilling OS Tema som standard. Brukere kan endre dette som i Teams-innstillinger > Utseende og Tilgjengelighet.
Mulighet til å bygge Teams personlige apper ved hjelp av Adaptive-kortIkke lenger tilgjengelig.

Team/kanaler

Klassisk TeamsNye Teams
Legge til en Wiki i en kanalfaneDu ser ikke lenger en Wiki-app. I stedet velger du OneNote-appen.
Legge til dokumentbibliotek app i en fane i kanalerBruk SharePoint-appen i stedet. Legg deretter til dokumentbiblioteket derfra som en fane til kanalen. Eksisterende dokumentbiblioteker konverteres automatisk til et SharePoint-dokumentbibliotek ved første bruk.
Legge til tredjeparts sky lagringstjeneste fra Filer-appen og Filer-fanen i kanalerDu ser ikke lenger “Legg til skylagring” i Filer-appen på Teams’ venstre navigasjonsfelt og på Filer-fanen i Teams-kanaler. Nå kan du legge til tredjeparts lagringsapp direkte fra Teams App Store.

Chat

Klassisk TeamsNye Teams
Slå opp et organisasjonskart under en 1:1 chatVelg en brukers profilbilde hvor som helst i Teams og naviger til organisasjonskartet i profilkortet
Slå opp LinkedIn under en 1:1 chatVelg en brukers avatar eller profilbilde hvor som helst i Teams og naviger til LinkedIn-fanen i profilbrikken.
Aktivitetsfanen i chatIkke lenger tilgjengelig.
La brukere følge en annen brukers tilstedeværelse, og deretter varsle dem om tilgjengelighetVelg en brukers profilbilde hvor som helst i nye Teams for raskt å få en oversikt over deres online-status, neste tilgjengelige tidspunkt i kalender, arbeidstimer, lokal tid eller arbeidssted (fjernkontor eller kontor).
Kontakter i chatDu kan ikke lenger få tilgang til Kontakter fra Chat. I stedet bruker du den nye Personer-appen i menyen til venstre.

Hev din Teams-kompetanse

Delta på et av våre Teams kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Teams!

Sjekk også vår YouTube-kanal for videoer om Microsoft 365.