KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

Eksempel på retningslinjer i beste praksis bruk av Microsoft 365 verktøy

Med gode gjennomtenkte retningslinjer sikrer man enhetlig beste praksis bruk av verktøy og tjenester. Vi kan bistå med gjennomføring av et Microsoft 365 brukeradopsjonsprosjekt der vi blant annet lander slike retningslinjer.

Retningslinjer for dialog og lagring av dokumenter

Under ser du visualiseringer av retningslinjer for hvordan brukere i en virksomhet skal forholde seg til lagring av dokumenter og samarbeidsdialog mellom kollegaer.

Dialog – hvilket verktøy bruker jeg når?

Retningslinjer for dialog med bruk av Microsoft 365 verktøy – hvilket verktøy bruker jeg når?

Lagring – hvor skal dokumenter lagres?

Retningslinjer for lagring med bruk av Microsoft 365 verktøy – hvor og hvordan skal dokumenter lagres