KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

Eksempel på opplæring i et Microsoft 365 brukeradopsjonsprosjekt

Her er eksempel på opplæringsøkter vi kjører i våre brukeradopsjons-prosjekter. Opplæringen er ofte delt inn i faser for at endringen i arbeidskultur skal gå over tid. Kursøkter kjøres på ulike opplæringsformer og gjøres tilgjengelig som videoer for ad-hoc opplæring. Kortere kursøkter kan settes sammen og kjøres som halvdags- og eller heldagskurs.  Vi kan bistå med gjennomføring av opplæring i et Microsoft 365 brukeradopsjonsprosjekt.

Basis opplæring for alle
Nivå 1 – Introduksjon til Microsoft 365 (50 min.)
Nivå 2 – Jobbe med dokumenter i Microsoft 365 (50 min.)
Nivå 2 – Samarbeide i team i Microsoft Teams (50 min.)
Nivå 2 – Gjennomføre møter med Teams (50 min.)
(eventuelt også Yammer/Viva Engage om det er tatt i bruk)

Basis opplæring for team-eiere
Nivå 3 – Team-eier i Microsoft 365 – del 1 (50 min.)
Nivå 4 – Team-eier i Microsoft 365 – del 2 (50 min.)

Fase 2

Forvalte og jobbe med notater og oppgaver individuelt eller i team
Nivå 1 – Ta notater med OneNote (50 min.)
Nivå 2 – Jobbe med oppgaver i Microsoft 365 (50 min.)
Nivå 3 – Sette opp Planner og OneNote for team-arbeid (50 min.)

Planlegge og gjennomføre profesjonelle møter
Nivå 3 – Utvidet møtefunksjonalitet i Teams (50 min.)

Utvidet bruk av SharePoint
Nivå 2 – Redaktør i SharePoint (2×50 min)
Nivå 3 – Deling og tillatelser for dokumenter i Microsoft 365 (50 min)
Nivå 4 – SharePoint område-eier (2×50)

Innsamling av data og bruk av lister
Nivå 1 – Innsamling av data med Forms (50 min)
Nivå 1 – Lage lister med Microsoft Lists (50 min.)
Nivå 2 – Utvidet funksjonalitet i Microsoft Lists (50 min.)

Fase 3

Effektiv bruk av Office-programmene
Ulike tradisjonelle Office-kurs på Outlook, Excel, PowerPoint, Word, Visio, etc. etter behov.

Bruk av Power Plattformen
Nivå 1 – Introduksjon til Power Plattformen (50 min.)
Nivå 1 – Introduksjon til Power Automate (50 min.)
Nivå 1 – Introduksjon til Power Apps (50 min.)
Nivå 1 – Introduksjon til Power BI (50 min.)
Nivå 2 – Smart arbeidsflyt med Power Automate (1 dag)
Nivå 2 – Lag apper med PowerApps (1 dag)
Nivå 2 – Lage datagrunnlag og analyser i Power BI (1 dag)
Nivå 3 – Power BI Videregående (1 dag)
Nivå 4 – Power BI Avansert (1 dag)