KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

Utfordringer med «en-til-en chat» og «gruppechat» i Teams

Chat skulle ikke ta over for e-post

Med innføringen av Microsoft Teams byttet veldig mange ut samarbeidsdialog på e-post med «en-til-en chat» og «gruppechat». Dette var aldri intensjonen til Microsoft. Chat i Teams har følgende utfordringer:

 • Mye digital støy når alle blir varslet om alt
 • Kun for de som er med i dialogen, men alltid med alle
 • Vanskelig å involverer kollegaer i dialogen i ettertid
 • Dialogen ligger hulter til bulter og mangler emner
 • Vanskelig å gjenfinne informasjon
 • Filer i chat kobles til OneDrive (som er et personlig lagringssted)
 • Innhold forsvinner med folk (både dialog og OneDrive-innhold)

Chat fungerer bra for ad-hoc dialog om noe haster, om det ikke er jobbrelatert, eller for en kort status. PS! Det er ofte fornuftig å ha en en-til-en chat med nære kollegaer for diverse ad-hoc dialog.

Har man behov for en fast gruppechat til å poste diverse statuser, ad-hoc beskjeder, etc. kan denne i stedet være en kanal i et team som brukes som om det var en «gruppechat».

Løsningen er å ha samarbeidsdialog i kanaler i et team i Teams

Samarbeidsdialog rundt et tema bør foregå i åpenhet i en kanal i et team i Teams. Kanalsamtaler i et team gir følgende fordeler:

 • Dialogen organiseres med emner (bruk emne når du starter en samtale)
 • Det er enkelt å manuelt finne igjen informasjon eller å søke den opp
 • Kun de dialogen er ment for blir varslet
 • Dialogen er åpen og tilgjengelig for de den er relevant for
 • Enkelt å involvere kollegaer i dialogen i ettertid
 • Innhold blir værende selv om folk forsvinner
 • Filer ligger i teamets SharePoint-bibliotek

Ved å jobbe i team i Teams får man en felles emnekatalog på 3 nivåer, hhv. Teamet > Kanalen > Emne på samtalen, der man har dialog og lagrer innhold. Da slipper man å lure på hvor dialogen ble gjennomført eller hvor innhold ble lagret, og alle forholder seg til samme organisering og struktur for dokumenter og dialog.

Vi kan hjelpe dere å lykkes

Om du ønsker å hente ut gevinsten med bruk av team i Teams kan du delta på våre Teams kurs, og spesielt vårt 2-timers webinar Fra kaos til kontroll med team i Teams. Et slikt kurs kan kjøres som et bedriftsinternt opplegg tilpasset deres bruk (gjennomført digitalt eller fysisk hos dere). Om din virksomhet trenger en endring i arbeidskultur kan vi bistå i et brukeradopsjonsprosjekt med planlegging, workshops og kurs slik at dere kan forbedre måten dere kommuniserer og samarbeider på med bruk av team i Teams.
Ta kontakt på 22050505 eller post@knowledgegroup.no.
Les eventuelt mer om hvilke feller folk går i når de introduserer team i Teams i virkshomheten.