KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

Få hjelp av en av våre konsulenter og instruktører

Vi bistår med rådgivning, prosesser, prosjekter, utvikling, kurs og workshops.

KnowledgeGroup tilbyr et bredt spekter av konsulenttjenester på Microsoft 365, SharePoint, Power BI, etc. Vi har lang erfaring gjennom ulike oppdrag for små og store kunder siden 1986. KnowledgeGroup består av høyt kompetente instruktører/konsulenter som kjenner beste praksis og er eksperter innen sine fagområder.

Vi kan bistå med:

Microsoft 365 brukeradopsjonsprosjekt og generelle opplæringsprosjekter

 • Verdi og gevinstrealisering
 • Plan for bruk av tjenester
 • Forankring i ledelse og organisasjon
 • Forvaltning, retningslinjer og informasjon
 • Planlegge en struktur for kommunikasjon, samarbeid og lagring
 • Gjennomføre endring i avdelinger/områder/prosesser
 • Opplæringsplaner og opplæring av ansatte

Les mer om våre Microsoft 365 brukeradopsjonsprosjekter .

Kurs og workshops for IT-avdelingen rundt oppsett, konfigurasjon, administrasjon og drift av Microsoft 365

 • SharePoint Online
 • Team i Teams
 • Power-plattformen
 • Exchange Online
 • Azure AD
 • PowerShell

Oppsett og utvikling av løsninger i SharePoint Online

 • Intranett
 • Dokumentarkiv
 • Klassifisering og dokument følsomhet

Utvikling av datagrunnlag, analyser og rapporter i Power BI og Excel

 • Utvikling av Power BI rapporter og Excel-modeller

Andre workshops og konsulenttjenester

 • Gjennomføring av bedriftsinterne workshops der vi løser problemene sammen
 • Gjennomføring av bedriftsinterne modulbaserte kurs på ulike temaer
 • Coaching og en-til-en opplæring
 • Utvikling av Power Automate arbeidsflyter
 • Utvikling av PowerPoint-presentasjoner og PowerPoint-maler
 • Utvikling av opplæringsvideoer

Vår erfaring

Dra nytte av våre kompetente konsulenter innen Microsoft 365, SharePoint, Power BI m.m., med lange erfaring som blant annet Vestre, Kommunalbanken, Jotun, TINE, Sparebank 1, Coop Norge, Hydro, Statkraft, Statens Vegvesen, DNB, Hesselberg, Orkla, Elkem, LO, Statens Kartverk, Nettpartner, Lundin Energy, med flere har gjort.

Ta kontakt på 22050505 eller post@knowledgegroup.no.