KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

Hvordan presentere seg selv bra i et digitalt møte

Det stiller andre krav til førsteinntrykk når man bare møtes digitalt.

Bruken av digitale møter har eskalert og kommet for å bli. Om det er møter basert på dialog, der det er naturlig at du har på kamera underveis, kan det være smart å bli presentert på en god måte. Både mht. generell profesjonalitet, men også mer praktisk for at samspillet, dynamikken og dialogen i møtet skal bli optimal. Under et fysisk møte faller mye av dette seg naturlig, men under et digitalt møte er det det en del aspekter det kan være viktig å tenke på. Under får du noen tips og råd rundt hva du bør tenke på når du skal presenteres via et kamera i et digitalt møte.

Lyssetting

Rommet du sitter i skal ha normal belysning. Unngå sterke lyskilder som kommer inn fra siden/bak deg, som f.eks. en spot, et vindu uten gardiner, etc. Om den generelle belysningen i rommet er dårlig, kan man med fordel ha en lyskilde som gir lys mot ansiktet ditt forfra.

Feil bruk av lyskilder når man er foran et kamera.
Riktig bruk av lyskilder når man er foran ett kamera.

Bruk av bakgrunn

Det kan se proft ut med en ryddig bakgrunn. I tilfeller der bakgrunnen er forstyrrende eller lite representativ for det imaget du ønsker å gi, kan du legge inn et eget bakgrunnsbilde. For at et bakgrunnsbilde skal fungere bra er regelen at det må vært størst mulig kontrast mellom bakgrunnsbildet, deg og den virkelige bakgrunnen. Om kontrasten mellom disse tre er dårlig, kan det oppstå blafring og snodige effekter i konturen av hode og overkropp.

Mangel av virtuell bakgrunn når den ekte bakgrunnen ikke er presentabel.
Bruk av virtuell bakgrunn for å skjule den ekte bakgrunnen.

Din plassering foran kamera

Sørg for at både hode og brystkasse kommer med i utsnittet som kamera dekker, samt at det er litt luft over hodet ditt. Om man bare viser hodet kan dette oppleves litt slitsomt for andre deltakere. Tilsvarende en som kommer fysisk helt opp i ansiktet ditt for å prate. Om du bruker et innebygd kamera på laptop, og har denne utfordringen, kan det være lurt å skyve laptop litt lengre fra deg enn ved normal jobbestilling, samt vinkle skjermen slik at du får et bra utsnitt på video. Om kameravinkel blir veldig nedenfra og opp, som kan se litt snodig ut, anbefaler vi deg sette noe under laptopen slik at den (og kamera) kommer litt høyere opp. Se på skjermen rett under kamera når du snakker, ikke direkte i kamera. Om du ser direkte i kameraet kan det oppleves «litt intenst».

Feil kameravinkel med rart utsnitt når man filmes.
Korrekt kameravinkel og bra utsnitt når man filmes.

Resultat om du gjør alle overnevnte punkter feil

Slik kan det se ut dersom du ikke har kontroll på noen av de 3 punktene så langt. For møter i det daglige med kollegaer er kanskje det til venstre greit nok, men for et kundemøte vil bilde til høyre oppleves som proffere.

Mangel av korrekt lyssetting, presentabel bakgrunn og feil kameravinkel og utsnitt. Alt blir feil.
Korrekt lyssetting, presentabel bakgrunn og riktig kameravinkel og utsnitt. Dette blir mye proffere.

Plassering av eksternt kamera

Om du bruker eksternt kamera skal dette optimalt plasseres rett i overkant av skjermen du ser de andre møtedeltakerne på. For å maksimere opplevelsen av at du ser «rett i kamera» bør skjerm med kamera være i litt avstand fra deg. Zoom så kamera inn slik at utsnitt blir korrekt.

Bruk av to skjermer

Mange opplever at det er effektivt å bruke to skjermer når man jobber. Når man har digitale-møter kan dette være spesielt gunstig, da kan man kan presentere fra en skjerm, og se deltakere på en annen. Det er ulike preferanser på hvordan folk setter opp den ekstra skjermen. Et alternativ er å ha skjermen på siden av primærskjermen, andre plasserer den over primærskjermen. Som vist i eksempel under.

Om du deltar i møte og bruker oppsett som vist i alternativ 1, kan det være situasjoner der møtedeltakerne ser deg fra siden. Det blir avhengig av hvilken skjerm du ser på og hvor kamera er plassert. Det kan oppleves litt merkelig å ha dialog med en person som ser vekk fra deg. Med oppsett som vist i alternativ 2 unngår du denne problemstillingen. Du blir presentert bra på skjermen uavhengig av hvilken skjerm du ser på. Forskjellen blir bare øynene som ser litt opp eller ned avhengig av hvilken skjerm du ser på. Med relativt enkle grep kan man presentere seg selv bra i et digitalt møte.

Bruk av lyd

Det kan være lurt å «dempe» seg selv når man ikke prater. Samtidig huske å skru på mikrofon når man får ordet (spesielt viktig om det er mange til stede i møtet). Unngå og avbryte folk. Rekk opp hånden om det er vanskelig å komme til orde. Om du f.eks. skal vise video er det viktig å velge “Inkluder datalyd” når du deler skjermen.

Hev din Teams-kompetanse

Delta på et av våre Teams kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Teams!

Sjekk også vår YouTube-kanal for videoer om Microsoft 365.