KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

Våre 10 grunnholdninger

Vår suksess gjennom mange år baserer seg på våre 10 grunnholdninger. De styrer vår adferd og beslutninger.

1. Brukeren i sentrum

For oss er det viktig at brukerens behov og interesser alltid prioriteres. Alle beslutninger, strategier og handlinger er rettet mot å gi brukeren den beste og mest verdifulle opplevelsen.

2. Uavhengighet av dataleverandører

 For oss betyr det mye å ha friheten til å velge. Vi er ikke bundet av noen spesifikke dataleverandører, men velger de verktøyene som best oppfyller brukerens behov.

3. Åpenhet, kommunikasjon og solidaritet

Vi verdsetter en kultur av åpenhet hvor informasjon deles åpent, kommunikasjon er oppmuntret, og det er en sterk følelse av fellesskap og samarbeid blant teammedlemmene.

4. Respekt for det enkelte individ

Dette betyr at hvert individ blir behandlet med verdighet og respekt, uavhengig av deres rolle, bakgrunn eller bidrag. Deres meninger, ideer og følelser blir verdsatt og tatt i betraktning.

5. Høy profesjonalitet og kompetanse

Vi er stolte av vårt engasjement for faglig dyktighet. Alle våre ansatte streber etter å være på toppen av sitt felt, alltid på jakt etter forbedring.

6. Optimal ressursbruk og høy resultativer

Vi streber etter å bruke våre ressurser på den mest effektive og produktive måten for å oppnå best mulig resultater.

7. Dynamisk samarbeid

Dette innebærer at teammedlemmene aktivt samarbeider og tilpasser seg endringer for å oppnå felles mål. De er fleksible, responsive og klare til å ta initiativ når det er nødvendig.

8. Sterk handlekraft og ansvarsevne

Hos oss tar alle ansatte ansvar for sine handlinger og beslutninger. De er proaktive, tar initiativ og er villige til å ta ansvar for resultater.

9. Vidsyn, kreativitet og fremtidsinnretning

Vi ønsker en kultur av innovasjon og kreativitet. Ansatte er oppmuntret til å tenke stort, være kreative og alltid se etter nye og bedre måter å gjøre ting på.

10. Rettferdige avtaler for kunder, leverandører og ansatte

Vi tror på rettferdighet i alle våre avtaler. Enten det er med kunder, leverandører eller ansatte, sikter vi alltid etter gjensidig fordelaktige avtaler.