KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

Teams kurs i Oslo sentrum, hos dere, som webinar eller video

Velkommen på Teams kurs i Oslo sentrum

Delta på Teams kurs i Oslo sentrum, hos dere eller som webinar! Microsoft Teams er Microsoft sin løsning for kommunikasjon og samhandling. Programmet sørger for at involverte personer enkelt kan ha dialog og samarbeide med andre og /eller holde seg oppdatert på hva som skjer. Den inkluderer chat, møter, filer, kalender, oppgaver, notater, m.m., eller med andre ord en hub med grunnbasis i dialog, der man kobler til de tjeneste man trenger.

Man kan også opprette team i Microsoft Teams. Man oppretter da team for ulike områder man jobber med, som f.eks. avdelinger, prosjekter, prosesser, etc.

For å lykkes med innføring av Microsoft Teams i en virksomhet bør man tenke grundig gjennom hvilke team man oppretter og hvordan de er tenkt at brukere skal jobbe. Det bør lages retningslinjer for hvordan brukerne skal benytte Microsoft Teams i virksomheten og man bør la brukere få delta på teams kurs som baserer seg på retningslinjene. Om man ikke planlegger innføringen av team i Teams kan arbeidsdagen fort bli kaotisk.

Det finnes mange fallgruver som kan ødelegge for vellykket bruk av Teams. Ved å delta på våre Teams kurs kan de som planlegger, og de som skal ta programmet i bruk, få opplæringen de trenger for at Teams skal bli en suksess hos dere! Les mer om hvordan vi kan bistå dere med vellykket brukeradopsjon av Microsoft Teams.

Ferdighetene kan du tilegne deg via klasseromkurs, webinar eller video. Vi leverer også bedriftsinterne Teams kurs/workshops tilpasset dine/deres behov.

Filtrer
Webinar/Video
Gratis Introduksjon til Microsoft 365 - Nivå 1
Gratis Introduksjon til Microsoft 365 – Nivå 1
Gratis Introduksjon til Microsoft 365 – Nivå 1
Vi gir deg gratis Microsoft 365 kurs, få en effektiv og god innføring i Microsoft 365!
Webinar/Video
Gratis Introduksjon til Teams og Planner - Nivå 1
Gratis Introduksjon til Teams og Planner – Nivå 1
Gratis Introduksjon til Teams og Planner – Nivå 1
Vi gir deg gratis Teams og Planner kurs, få en effektiv og god innføring i Teams og Planner!
Webinar/Video
Fra kaos til kontroll med team i Teams - Nivå 2
Fra kaos til kontroll med team i Teams – Nivå 2
Fra kaos til kontroll med team i Teams – Nivå 2
Hent ut den virkelige verdien med bruk av team i Microsoft Teams! Varighet: 2 timer
Oslo sentrum
Effektivt samarbeid i Microsoft Teams - Nivå 2
Effektivt samarbeid i Microsoft Teams – Nivå 2
Effektivt samarbeid i Microsoft Teams – Nivå 2
Teams kurs der du lærer å samarbeide smart og effektivt med andre! Varighet: 1/2 dag
Oslo sentrum
Jobbe med dokumenter i Microsoft 365 - Nivå 2
Jobbe med dokumenter i Microsoft 365 – Nivå 2
Jobbe med dokumenter i Microsoft 365 – Nivå 2
Jobb smart og effektivt med dokumenter i SharePoint og OneDrive! Varighet: 1/2 dag
Oslo sentrum
Team-eier i Microsoft Teams - Nivå 3
Team-eier i Microsoft Teams – Nivå 3
Team-eier i Microsoft Teams – Nivå 3
Lær hvordan du oppretter, bygger og administrerer team i Microsoft Teams! Varighet: 1/2 dag
Webinar/Video
Gjennomføre møter i Microsoft Teams - Nivå 2
Gjennomføre møter i Microsoft Teams – Nivå 2
Gjennomføre møter i Microsoft Teams – Nivå 2
Bli trygg på gjennomføring og deltakelse i Microsoft Teams! Varighet: 1 time
Webinar/Video
Jobbe med oppgaver i To Do og Planner - Nivå 2
Jobbe med oppgaver i To Do og Planner – Nivå 2
Jobbe med oppgaver i To Do og Planner – Nivå 2
Lær hvordan du jobber strukturert med oppgaver i Planner og To Do! Varighet: 1 time
Webinar/Video
Sette opp Planner og OneNote for team-arbeid - Nivå 3
Sette opp Planner og OneNote for team-arbeid – Nivå 3
Sette opp Planner og OneNote for team-arbeid – Nivå 3
Lær hvordan du styrer prosjekter profesjonelt i et team i Microsoft Teams! Varighet: 1 time
Alle våre videoer
KnowledgeStream Opplæringsvideo
KnowledgeStream Opplæringsvideo
KnowledgeStream Opplæringsvideo
Tilgang til alle våre opplærings-videoer i ett år. Både korte «how-to» videoer og opptak av våre 1- og 2-times webinarer.