KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

Teamtyper: Informasjonsteam vs. Arbeidsteam

Vi skiller team i to ulike teamtyper

Informasjonsteam

Informasjonsteam dekker behovet for overordnet kommunikasjon, dialog og dokumentlagring på en avdeling, enhet eller lignende. Her samles man ofte inn felles ressurser som rutiner, ferielister, etc. Dialog i et informasjonsteam erstatter ofte overordnet kommunikasjon som før ble tatt på e-post og intranett. Organisatorisketeam fungerer ofte som slike Informasjonsteam. Disse teamene har en lei tendens til å skape mye digital støy om man ikke har en god kommunikasjonsstrategi. Gode alternativer til slike team kan være Yammer-samfunn eller Workplace-grupper (Facebook). PS! Noen team er opplagt en kombinasjon av informasjonsteam og arbeidsteam, f.eks. et team for en avdeling. Der har man ofte både har overordnet kommunikasjon og tett samarbeid i det daglige.

Arbeidsteam

Dette er team der kollegaer samarbeider tett rundt et område, som f.eks. et prosjekt, en prosess, et fagområde, etc. Medlemmene i et arbeidsteam kommer ofte fra forskjellig avdelinger (og eventuelt fra samarbeidspartnere). Her samarbeider man tett, skaper og deler innhold og har dialog i åpenhet. I en vellykket overgang til team i Teams er det i slike team den jevne kontorbruker daglig jobber og samarbeider i.

Hvilke teamtyper har dere satset på?

Troen på at man skal få skikk på overordnet kommunikasjon, samarbeid, nyheter, etc. for store grupper med bruk av informasjonsteam i virksomheten er overdrevet. Har man ikke en god kommunikasjonstrategi fra før, er informasjonsteam dessverre ingen quick-fix. Innføring av team i Teams er ikke ensbetydende med at man skal strømlinjeforme overordnet kommunikasjon i virksomheten. Dette er ofte et prosjekt i seg selv. Man kan lansere informasjonsteam med en god kommunikasjonstrategi og en grundig plan, men det er ikke nødvendigvis disse teamene som gjør at virksomheten kan hente ut de største gevinstene.

Den største verdien kan ofte hentes i Arbeidsteam

Arbeidsteam i Teams dekker det store svarte hullet av samarbeid som foregår i det daglige mellom personer via en-til-en chat eller e-post (ofte med vedlagte filer). Rett og slett det arbeidsdagen til veldig mange består av. Med samarbeid via e-post blir det flere versjoner av dialog og dokumenter og det er opp til den enkelt å prøve holde orden i sysakene. Samarbeidet foregår da også kun med de innvidde og innhold slettes når folk slutter. Team i Teams legger elegant til rette for slikt samarbeid, og sørger for åpenhet og felles struktur og dialog der relevante personer kan få innsikt, og nye personer enkelt kan «onboardes». Innholdet forsvinner heller ikke ut døren når det er endringer i kabalen. Oppsummert sørger arbeidsteam i Teams for at man får mer tid til å gjøre det man egentlig skal gjøre på jobben.

Vi kan hjelpe dere å lykkes med team i Teams

Om dere ønsker å hente ut verdien med bruk av team i Teams anbefaler vi deltakelse på våre Teams kurs, og særdeles vårt webinar Fra kaos til kontroll med team i Teams. Et slikt kursopplegg kan kjøres bedriftsinternt tilpasset deres bruk (gjennomført fysisk eller digitalt hos dere). Om din organisasjon trenger en endring i arbeidskulturen kan vi bistå med et brukeradopsjonsprosjekt der planlegging, workshops og kurs sørger for at dere kan forbedre måten dere har dialog og samarbeider på ved bruk av team i Teams.
Ta kontakt på post@knowledgegroup.no eller 22050505.
Les gjerne mer om hvilke andre feller folk går i når de introduserer team i Teams i virksomheten.