KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Microsoft 365 Copilot – KI i velkjente programmer

Microsoft 365 Copilot er en smart assistent som opererer i velkjente Microsoft 365-apper som Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams og flere. Dette kunstig intelligens (KI)-drevne verktøyet utnytter store språkmodeller (LLM) og integrerer dine data med Microsoft Graph og Microsoft 365-apper og tjenester. Microsoft 365 Copilot gir deg sanntids intelligent hjelp, som gir brukerne muligheten til å forbedre sin kreativitet, produktivitet og ferdigheter.

Med Microsoft 365 Copilot kan du:

 • Effektivt samarbeide med kraften til KI: Copilot bruker avanserte språkmodeller og integrerer seg sømløst med Microsoft Graph og Microsoft 365-apper, slik at du kan samarbeide og dele kunnskap på tvers av organisasjonen din med letthet.
 • Forbedre produktiviteten din: Med sanntidsintelligens fra Copilot kan du øke effektiviteten når du redigerer dokumenter i Word, oppretter presentasjoner i PowerPoint, håndterer e-post i Outlook, og mye mer.
 • Styrke kreativiteten din: Copilot gir deg forslag til tekst, hjelper deg med å formulere klare og konsise meldinger, og gir deg til og med tips om tone og stil i dine dokumenter, noe som forbedrer kvaliteten på ditt kreative arbeid.
 • Utvide dine ferdigheter: Med intelligent assistanse for oppgaver som skriving, redigering og innholdsoppretting, hjelper Copilot deg med å utvikle dine ferdigheter og bli en mer kompetent bruker av Microsoft 365-apper.

Microsoft 365 Copilot blir tilgjengelig fra 1. november 2023. Hvorvidt det gjelder alle regioner og land, og både små og store virksomheter samtidig er litt uklart. Det vil uansett være et ekstraabonnement til 30$ pr bruker pr måned.

Nedenfor er det litt informasjon om ting Copilot kan brukes til i de ulike programmene, inklusive korte «demo» videoer fra Microsoft (alle videoer er med engelsk tale).

Copilot i Word

Med Microsoft 365 Copilot i Word blir dokumentarbeidet ditt mer effektivt og av høyere kvalitet, da det hjelper deg med alt fra skriving og redigering til organisering av informasjon og forbedring av språk og logikk.

 • Skrive, redigere, oppsummere og lage innhold i Word:
  • Med Copilot kan du skrive innhold fra bunnen av, redigere eksisterende tekst, lage konsise sammendrag av lange tekster og generere innholdsrike dokumenter i Microsoft Word.
 • Opprette første utkast ved å samle informasjon fra organisasjonen:
  • Copilot forenkler prosessen med å lage et første utkast ved å samle inn nødvendig informasjon fra ulike deler av organisasjonen. Dette sparer tid og bidrar til å lage grundige dokumenter.
 • Legge til innhold i eksisterende dokumenter, oppsummere tekst og omskrive seksjoner eller hele dokumenter:
  • Med Copilot kan du enkelt inkludere nytt innhold i eksisterende dokumenter, oppsummere lengre tekster for å trekke ut viktige poenger, og omskrive deler av eller hele dokumenter for å forbedre struktur og klarhet.
 • Få forslag til tone og stil:
  • Copilot gir forslag til den mest hensiktsmessige tonen og stilen for dokumentet ditt. Enten du ønsker en formell, overbevisende eller informativ tone, vil Copilot hjelpe deg med å opprettholde riktig språkbruk gjennom hele dokumentet.
 • Gi forslag for å styrke argumenter eller jevne ut inkonsistenser:
  • Copilot analyserer dokumentet for å identifisere svake argumenter eller inkonsistenser. Det gir konstruktive forslag for å styrke argumentene dine, inkludert tilleggsinformasjon eller forbedret struktur, og bidrar til å gjøre dokumentet mer sammenhengende.

Copilot i PowerPoint

Med Copilot i PowerPoint blir opprettelsen og redigeringen av presentasjoner mer effektiv og enklere. Det hjelper deg med alt fra å konvertere tekst til PowerPoint, initiere nye presentasjoner, oppsummere innholdet og til og med kontrollere oppsett og animasjoner, alt med naturlige språkkommandoer.

 • Transformere eksisterende dokumenter til presentasjoner med notater til taleren og kilder:
  • Med Copilot kan du enkelt konvertere eksisterende skriftlige dokumenter til PowerPoint-presentasjoner, komplett med notater til taleren og kilder som gir bakgrunnsinformasjon.
 • Starte en ny presentasjon fra en melding eller en disposisjon:
  • Microsoft 365 Copilot gir deg muligheten til å opprette en ny PowerPoint-presentasjon ved hjelp av en melding (prompt) eller en oversikt. Det vil gi deg en strukturert start på prosessen.
 • Forkorte presentasjoner:
  • Du kan bruke Copilot til å oppsummere og sammenfatte omfattende presentasjoner, slik at du kan fokusere på de mest relevante og viktige poengene i ditt budskap.
 • Bruke naturlige språkkommandoer for å tilpasse oppsett, omformatere tekst og styre animasjoner:
  • Copilot gir deg muligheten til å bruke naturlige språkkommandoer for å justere oppsettet, omformatere teksten og kontrollere animasjonene i din PowerPoint-presentasjon. Dette gir en mer intuitiv og effektiv opplevelse når du jobber med presentasjoner.

Copilot i Excel

Med Copilot i Excel blir utforskningen og analyse av data mer tilgjengelig og brukervennlig. Det gjør det mulig for alle å stille spørsmål til dataene sine på en enklere måte, avdekke sammenhenger, generere modeller og få innsikter fra datasettene sine, uavhengig av teknisk kompetanse.

 • Stille spørsmål til datasettet ditt med naturlig språk, ikke bare formler:
  • Med Copilot kan du stille spørsmål til datasettet ditt ved hjelp av naturlig språk, noe som betyr at du ikke lenger er begrenset til å bruke komplekse formler for å hente data. Dette gjør det enklere for alle, uavhengig av teknisk kompetanse, å utforske dataene sine.
 • Avdekke sammenhenger, foreslå hva-hvis-scenarier og anbefale nye formler basert på dine spørsmål:
  • Copilot kan hjelpe deg med å avdekke korrelasjoner mellom datasett, foreslå potensielle hva-hvis-scenarier og til og med anbefale nye formler basert på de spørsmålene du stiller. Dette gir deg en mer helhetlig forståelse av dataene og muligheten til å utforske ulike analytiske tilnærminger.
 • Generere modeller basert på spørsmål:
  • Copilot kan generere datamodeller basert på spørsmål du stiller. Dette gjør det enkelt å opprette predictive analytics-modeller, trendanalyser og andre datadrevne verktøy for beslutningsstøtte.
 • Identifisere trender, opprette visualiseringer eller be om anbefalinger:
  • Du kan bruke Copilot til å identifisere trender i dataene. I tillegg opprette informative visualiseringer og til og med be om anbefalinger basert på datasettene dine. Dette gjør datautforskning og rapportering mer tilgjengelig og effektiv.

Copilot i Outlook

Med Copilot i Outlook blir håndteringen av e-postkommunikasjon mer effektiv og tilpasset. Det gir deg verktøyene du trenger for å raskt oppsummere tråder, svare på e-poster med letthet, trekke inn relevant informasjon fra hele Microsoft 365 og tilpasse tonen og lengden på svarene dine etter behov. Dette hjelper deg med å effektivisere e-postadministrasjonen din og holde tritt med dine kommunikasjonsoppgaver i Outlook.

 • Oppsummer e-posttråder med ulike synspunkter fra hver person og identifiser åpne spørsmål:
  • Med Copilot kan du enkelt oppsummere e-posttråder som inneholder ulike synspunkter fra hver deltaker og identifisere ubesvarte spørsmål. Dette gir en rask oversikt over diskusjonene og hjelper deg med å fokusere på viktige spørsmål som må besvares.
 • Svar på en eksisterende e-post med en enkel oppfordring eller omdann raske notater til meldinger:
  • Copilot gir deg muligheten til å svare på eksisterende e-poster ved hjelp av enkle oppfordringer eller raskt omdanne notater til fullverdige meldinger. Dette gjør det enkelt å holde tritt med kommunikasjonen uten å måtte skrive omfattende svar.
 • Hent informasjon fra andre e-poster eller innhold som du allerede har tilgang til fra hele Microsoft 365:
  • Du kan bruke Copilot til å trekke inn informasjon fra andre e-poster eller innhold du allerede har tilgang til fra hele Microsoft 365-økosystemet. Dette gjør det enkelt å dele relevant informasjon i responsene dine.
 • Bruk brytere for å tilpasse tonen eller lengden på svaret:
  • Copilot gir deg muligheten til å justere tonen eller lengden på svaret ved hjelp av brytere. Dette gir deg fleksibilitet til å tilpasse svarene dine for å matche situasjonen eller mottakerens forventninger.

Copilot i Teams

Med Microsoft Teams og Copilot blir samarbeid og kommunikasjon mer effektivt i Teams-miljøet. Verktøyet gir deg muligheten til å oppsummere samtaler, få svar på spørsmål, lage møteagendaer og administrere oppfølging på en smidig måte. Dette gir deg bedre kontroll over dine Teams-samtaler og bidrar til produktivitet i samarbeidet ditt.

 • Oppsummere samtaler, organisere viktige diskusjonspunkter og lage sammendrag av nøkkelpunkter:
  • Med Copilot kan du enkelt oppsummere samtaler i Microsoft Teams, organisere viktige diskusjonspunkter og lage sammendrag av viktige handlinger som må tas. Dette gir en klar oversikt over hva som er diskutert og hva som må gjøres videre.
 • Få svar på spesifikke spørsmål og holde deg oppdatert på det du har gått glipp av:
  • Copilot hjelper deg med å få svar på spesifikke spørsmål fra tidligere samtaler. Og holde deg oppdatert på alt du har gått glipp av i Teams. Dette er nyttig for å holde deg oppdatert og sikre at du ikke går glipp av viktig informasjon.
 • Opprette møteagendaer basert på chat-historikk:
  • Du kan bruke Copilot til å lage møteagendaer basert på tidligere chat-historikk i Teams. Dette forenkler planleggingen av møter og sikrer at viktige diskusjonspunkter blir tatt opp.
 • Identifisere enkeltpersoner for oppfølging og planlegge neste oppfølging:
  • Copilot kan hjelpe deg med å identifisere enkeltpersoner som krever oppfølging etter samtaler i Teams. Du kan også bruke verktøyet til å planlegge neste oppfølgingsmøte eller sjekk-inn. Noe som bidrar til å holde prosjekter og oppgaver på rett spor.

Hev din kompetanse på bruk av kunstig intelligens

Delta på vårt kurs om praktisk bruk av KI i arbeidsdagen og lær hvordan du jobber smartere og mer effektivt!