KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Egendefinerte instruksjoner i ChatGPT

Som en Large Language Model (LLM) kan ChatGPT forstå instruksjoner i naturlig språk og handle i samsvar med disse instruksjonene. Så, i begynnelsen av samtalen, kan du spesifisere «spillereglene», og gi ChatGPT den informasjonen den trenger for å utføre oppgaven du ber om. Med egendefinerte instruksjoner i ChatGPT kan du legge inn informasjon og instruksjoner ett sted og ChatGPT vil alltid ta hensyn til dette i fremtidige samtaler. Du kan se på dette som din “profil” hvor ChatGPT i større grad tilpasser seg til dine ønsker og behov.

Det er viktig å være klar over at man ikke kan endre eller fjerne egendefinerte instruksjoner, i en tråd, etter at samtalen er startet. Blir samtalen lagret vil de instruksjonene som var lagt inn da tråden startet også bli brukt hvis du går tilbake til samtalen senere. Dette gjelder selv om du i mellomtiden har endret eller fjernet instruksjonene fra innstillingene. Det betyr med andre ord at forskjellige samtaler kan ha ulike egendefinerte instruksjoner ChatGPT forholder seg til.

Legge inn egendefinerte instruksjoner

Disse instruksjonene er en del av din konto og du finner de ved å følge denne fremgangsmåten.

Skjermbilde av inngangsporten til å legge inn egendefinerte instruksjoner i ChatGPT.
  1. Klikk på «konto-ikonet» nederst til venstre.
  2. Velg Custom instructions på menyen
Dialogboks for å legge inn egendefinerte instruksjoner.

Dialogboksen har du felter, det første for ting du ønsker at ChatGPT skal vite om deg, det andre er hvordan du ønsker at ChatGPT skal svare. Når du klikker inn i et felt vises tips til hva som kan være relevant å legge inn.

Hensikten med dette er som sagt at du da ikke trenger å oppgi disse tingene hver gang du starter en ny samtale. Så har kan det f.eks. være praktisk å legge inn ting som:

  • foretrukket tone i svarene (om ChatGPT skal svare på en formell, uformell, humorisktisk ovs. måte)
  • ønsket lengde på svar
  • hvilket språk den skal svare på
  • hvilken rolle ChatGPT skal innta
  • om den skal oppgi URL til informasjon hvis mulig
  • at den skal informere deg hvis den spekulerer eller prøver å forutsi ting
  • at den skal gi en steg-for-steg-forklaring til hvordan den går frem for å finne svaret

Hvis du bruker ChatGPT til flere ulike ting, kan du f.eks. ha et dokument med ulike instruksjoner slik at de enkelt kan byttes ved behov.

Se om en samtale bruker egendefinerte instruksjoner

Ikon på nettsiden som viser egendefinerte instruksjoner i en samtale.

Hvis en samtale bruker egendefinerte instruksjoner så vises et informasjonsikon øverst på siden. Peker du på dette ikonet ser du hvilke instruksjoner denne samtalen forholder seg til. Det er noe som er veldig praktisk dersom du bruker ulike instruksjoner i forskjellige sammenhenger, eller har samtaler uten noen instruksjoner.

Oppsummering

Egendefinerte instruksjoner i ChatGPT gir deg muligheten til å forme interaksjonene dine på en måte som gjør at denne kraftige språkmodellen kan tilpasse seg dine spesifikke behov og mål. Denne funksjonaliteten gjør ChatGPT til et allsidig verktøy som kan brukes i ulike sammenhenger, fra kundeservice til kreativ skriving. Så, neste gang du samhandler med ChatGPT, husk at du har kraften til å gi egendefinerte instruksjoner. Og med det oppnå enda mer meningsfulle og produktive samtaler.

Hev din kompetanse på bruk av kunstig intelligens

Delta på vårt kurs om praktisk bruk av KI i arbeidsdagen og lær hvordan du jobber smartere og mer effektivt!