KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Jobbe med tabeller i Word via tastaturet

Du kan enkelt flytte rader i tabeller oppover eller nedover ved å bruke tastaturet.

Gjør følgende:

  1. Plasser markøren i raden som skal flyttes, eller merk aktuelle rader dersom du skal flytte flere samtidig.
  2. Hold inne SHIFT- og ALT-tasten
  3. Bruk Pil opp eller ned for å flytte radene opp eller ned i tabellen.

Hvis du flytter raden(e) nedenfor siste, eller ovenfor øverste rad lages det automatisk en ny tabell.

Du kan også flytte hele tabellen med tastaturet.

  1. Merk hele tabellen.
  2. Hold inn SHIFT- og ALT-tasten.
  3. Bruk Pil opp eller pil ned for å flytte tabellen.

Tabellen flyttes da enkelt over/ under det forrige/ neste avsnittet i dokumentet.

Hev din kompetanse

Delta på et av våre Word kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Word!

Hev din Word-kompetanse

Delta på et av våre Word kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Word!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Word.