KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Rette opp skjeve kolonneinndelinger i en Word-tabell

Om du slår sammen/deler kolonner i Word hender det at kolonneinndelingene (kolonnelinjene) blir skjeve og ikke henger sammen med raden over eller under. Dette er enkelt å rette opp i Word-tabeller. Tipset forutsetter at det er like mange kolonner i hver rad.

Slik går du frem:

  1. Sett musepekeren over kantlinjen ytterst på venstre side i tabellen med skjeve kolonneinndelinger, slik at musepekeren endrer utseende (pil i begge retninger).
  2. Dobbeltklikk med venstre museknapp.

Da er de skjeve kolonneinndelingene rettet.

Samtidig endres bredden på tabellen til «beste tilpasning til innhold». Dersom det er ønskelig at tabellen skal utnytte hele sidebredden, velg

Tabellverktøy -> Oppsett -> Beste tilpasning -> Beste tilpasning til vindu.

Klikk eventuelt Fordel kolonner til slutt hvis alle kolonnene skal ha samme bredde.

Såpass enkelt kan man rette opp skjeve kolonnelinjer i Word, dobbelklikk kan være nok!

Hev din Word-kompetanse

Delta på et av våre Word kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Word!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Word.