KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Hvordan bruke Myk bindestrek i Word

Først og fremst, hva er en myk bindestrek? Det er et tegn som brukes til å kontrollere hvordan et ord deles hvis det kommer på slutten av en linje. Du kan for eksempel angi at ordet “forhåndsvisning” skal deles som “forhånds-visning” i stedet for “forhåndsvis-ning”. Vanligvis er en myk bindestrek bare synlig hvis den deler et ord på slutten av en linje. Hvis ordet er midt i en linje, er den ikke synlig hverken på skjerm eller utskrift. Hvis du vil vise alle myke bindestreker i et dokument (inkludert de som ligger midt i en linje), aktiverer du Vis alt på kategorien Hjem.

Trykk Ctrl + Bindestrek for å styre hvor ordet deles.

Hev din Word-kompetanse

Delta på et av våre Word kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Word!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Word.