KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Merking og endring av alle like ord i en operasjon i Word

Alle har vel sittet med et langt dokument og lett opp ett og samme ord som man ønsker å endre, f.eks. at et bestemt ord skal skrives i kursiv. Merking av tekst kan i seg selv være en plagsom operasjon når man skal endre flere forekomster. Med søk/ søk og erstatt i Word kan slike endringer gjøres i løpet av noen sekunder.

Gjør følgende:

Velg kategorien Hjem, og klikk Erstatt (eller trykk Ctrl + H), dialogboksen «Søk og erstatt» vises.

Skjermbilde av dialogboksen Søk og erstatt.

Både «Søk» og «Søk og erstatt» har innstillingsmulighetene vist i nedre del av dialogboksen.

A. Velg fanen Søk, og knappen Søk i for å merke alle forekomster av et ord. Dette vil gi muligheten til å bruke knappene på båndet for å formatere alle forekomster av et ord. Velg Erstatt dersom et ord skal byttes med et annet.

B. Skriv inn ordet det skal søkes etter, og ordet det skal erstattes med.

C. Med valget Skill mellom store og små bokstaver aktivert vil måten ordet det søkes etter er skrevet på påvirke antall treff. Bare hele ord sørger for at det ikke blir treff på ordet det søkes etter når det er en del av et sammensatt ord.

For eksempel:

Illustrasjon av ulike søk og erstatt varianter.

D. Via knappen Formater kan man søke etter, og erstatte med, ord med spesifisert formatering. Pass på at markøren står i riktig felt når formatet velges.

OBS! Bruk Søk etter neste og Erstatt dersom det er usikkerhet om alle forekomster faktisk skal erstattes.

Tips: søk og erstatt i Word kan brukes til mer enn dette også. Sjekk knappen Spesielt i dialogboksen for andre muligheter!

Hev din Word-kompetanse

Delta på et av våre Word kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Word!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Word.