KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Lime inn tekst i Word uten å ta med formatet

Mange irriterer seg over at formatet følger med når man kopierer fra et program til et annet. En måte å unngå formatet på er å velge Lim inn utvalg og deretter Uformatert tekst. Den raskeste måten er å bruke Smartflagg som ble lansert i Office 2003. Smartflagget er en liten meny som dukker opp i visse tilfeller, f.eks. når man limer inn tekst. I Smartflagg-menyen som dukker opp ved innliming kan du raskt endre formatet.

Gjør følgende for å teste bruk av Smartflagg ved innliming:

  1. Åpne en nettleser og kopier litt tekst fra en webside (Ctrl+C).
  2. Åpne et nytt dokument i Word.
  3. Lim inn den kopierte teksten (Ctrl+V).
  4. I Smartflagget som dukker opp kan du nå velge formatet på teksten du limte inn, velg Behold bare tekst.
Skjermbilde av alternativer for innliming.

Bruk av Smartflagg når man limer inn tekst gjelder for øvrig alle Office-programmer.

PS! Merk at du i Word og Outlook også kan endre standarden for tekst du limer inn. Klikk på Angi standard innliming i Smartflagg menyen. Da vil standard innliming være tekst uten format. Da trenger du ikke endre format ved innliming like ofte.

Hev din Word-kompetanse

Delta på et av våre Word kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Word!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Word.