KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Legge sammen tabellverdier i en Word-tabell

Selv om Word ikke er laget for utreining av tall, klarere den enkle utreininger. Praktisk når man har tall i Word tabeller som man ønsker å summere.

Gjør følgende:

  1. Gjør ferdig tabellen og skriv inn tallene i kolonnen.
  2. Plasser markøren i cellen nedenfor tallene som skal summeres
  3. Velg kategorien Oppsett
  4. Velg Formel…
  5. Word foreslår nå formelen =SUM(ABOVE)
  6. OK

Tallene i kolonnen er nå lagt sammen. I tillegg til å legge sammen tabellverdier kan du også sette inn andre funksjoner i en Word-tabell.

OBS! Formelen settes inn som et felt, og dette feltet må oppdateres dersom tallene som benyttes i beregningen endres. Høyreklikk summen og velg Oppdater felt.

Hev din Word-kompetanse

Delta på et av våre Word kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Word!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Word.