KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Hardt mellomrom og hard bindestrek i Word

I en del tilfeller ønsker man at flere ord, for eksempel et navn, alltid skal stå på samme linje i et vanlig tekstavsnitt i Word. Her vil vanlig mellomrom eller vanlig bindestrek kludre til dette. Hardt mellomrom og hard bindestrek er løsningen.

Med hardt mellomrom kan du for eksempel forhindre at “Firma AS” eller “555 0123” deles. Word flytter i stedet hele elementet med mellomrom til begynnelsen av neste linje. Trykk Ctrl+Skift+Mellomrom. Et hardt mellomrom sørger for at ord holdes sammen.

På tilsvarende måte vil en hard bindestrek sørge for at f.eks. et navn med bindestrek (Per-Erik) ikke deles over to linjer. Trykk Ctrl+Skift+Bindestrek for å sette inn.

Begge disse to variantene brukes i stedet for «vanlig» mellomrom og bindestrek.

Hev din Word-kompetanse

Delta på et av våre Word kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Word!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Word.