KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Gjenbruke innhold med Byggeblokker i Word

Med Byggeblokker i Word kan du enkelt gjenbruke innhold. En Byggeblokk kan inneholde avsnitt, sider, grafikk, osv. og er et nyttig verktøy for å lage dynamiske maler.

En Byggeblokk lagres som standard i Building Blocks.dotx og er da generelt tilgjengelig når du bruker Word. Lagrer man Byggeblokken i en egendefinert mal, er den kun tilgjengelig i malen. Malen kan videre distribueres til andre.

Lage en byggeblokk

  1. Åpne Word.
  2. Kopier eller skriv inn tekst.
  3. Marker området med tekst du ønsker å lage en Byggeblokk av.
  4. Velg fanen Sett inn, deretter Hurtigdeler og Lagre merket område i galleri for hurtigdeler…

Dialogboksen for å opprette en ny Byggeblokk vises.

  1. Gi Byggeblokken et fornuftig navn. I valget Kategori kan du opprette egne kategorier for dine Byggeblokker og lagre dem under disse. Om du lager en Wordmal kan du endre filnavn i valget Lagre i til gjeldende mal. I valget Alternativer kan du velge hvordan Byggeblokken skal plasseres, når den settes inn i et dokument.
  2. Klikk Ok. Lagre filen og lukk Word. Klikk Ja på spørsmål om du ønsker å lagre endringer i filen Building Blocks.dotx.
  3. Åpne Word og velg fanen Sett inn, Hurtigdeler og klikk på Byggeblokken du ønsker å sette inn.

Nå kan du enkelt gjenbruke teksten og sette den inn der du ønsker.

Om du ønsker å lage en mal, klikker du på Lagre som og velger Wordmal under filtype.

Du kan enkelt administrere eksisterende Byggeblokker under valget Byggeblokkassistent.

Om du ønsker å oppdatere en Byggeblokk er det bare å lagre Byggeblokken med samme navn. Da overskrives den forrige.

Hvordan distribuere Byggeblokker

Byggeblokker kan distribueres på tre ulike måte:

  1. Lagre Byggeblokker i en mal og legge malene i en fellesmappe som alle har tilgang til.
  2. Lage en mal med firmaets Byggeblokker og legge den under “C:\Users\brukernavn\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks” (eventuelt undermappe 1044 eller 1033) på den enkelte brukers pc (her ligger allerede Building Blocks.dotx).
  3. Det siste er det mest avanserte alternativet og må utføres av IT-avdelingen. Man legger til en verdi i registeret som gjør at Word henter Byggeblokker fra en fellesmappe.Dette gjøres ved å opprette en ny strengverdi med navnet SharedDocumentParts under “HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0*\Common\General\” (* eller 14/16, avhengig av Office versjon). Verdien skal være banen til fellesmappe. Legg mal(er) med aktuelle Byggeblokker i mappen.

Hev din Word-kompetanse

Delta på et av våre Word kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Word!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Word.