KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Hvordan bruke stiler i et Word-dokument

Ved å bruke Stiler i et Word-dokument får du et profesjonelt og enhetlig dokument som er enkelt å vedlikeholde. Du får også muligheten til å generere en Innholdsfortegnelse og redigere/navigere i dokumentet via Navigasjonruten. I tillegg er det mye raskere enn å formaterer overskrifter og tekst manuelt.

Det vil si at istedenfor å markere et ord og endre skrift, farge eller størrelse, plasserer du markøren på linjen/avsnittet og setter ønsket Stil.

Ofte brukte stiler er f.eks., Overskrift 1, Overskrift 2, Overskrift 3 osv., samt Normal (Brødtekst). De forskjellige stilene er definert med et eget format. Så samtidig som du endrer utseende på overskrifter får dokumentet en logisk struktur med hovedoverskrifter og underoverskrifter.

Om du ønsker å endre formatet på f.eks. en Overskrift 2 stil i etterkant, endrer du bare formatet på stilen, og vips oppdateres alle overskrifter med Overskrift 2 stil til ønsket format.

Gjør følgende for å bruke stiler:

  1. Opprett et nytt dokument i Word.
  2. Skriv inn en overskrift.
Skjermbilde av stiler-galleriet i Word.

På båndet (Under Hjem-fanen) ser du de ulike Stilene. Standardstilen for teksten du skriver er Normal, så denne er allerede valgt.

  1. Klikk på stilen Overskrift 1
    Nå er teksten endret til å være en Overskrift 1 overskrift.
  2. Trykk Enter og skriv inn noen linjer med tekst. Denne teksten får stilen Normal som standard. Avslutt med å trykke Enter.
  3. Skriv så inn en underoverskrift og klikk på stilen Overskrift 2
Skjermbilde av påført overskriftsstil.

Dokumentet ditt skal nå se tilsvarende ut som vist over. Legge merke til at Overskrift 3 også har kommet til syne i båndet. Om du bruker Overskrift 3, vises Overskrift 4 osv.

  1. Trykk Enter og skriv inn litt mer tekst under Overskrift 2.

Lag en Overskrift 2 til med litt tekst under.

Gjør følgende for å endre formatet på en stil:

  1. Høyreklikk på Overskrift 2 i båndet og velg Endre…
Skerjmbilde av høyreklikk-menyen for en stil.

Vinduet Endre stil åpnes og du kan endre formatet slik du ønsker.

  1. Endre skriftfargen og trykk Ok. Legg merke til at fargen nå endret seg på all tekst som er definert som Overskrift 2

Gjør følgende for å sette inn en innholdsfortegnelse:

Velg fanen Referanser på båndet, så Innholdsfortegnelse, deretter ønsket oppsett.

Skjermbilde av funksjon for å sett inn en innholdsfortegnelse.

Vips så har du en innholdsfortegnelse!

Gjør følgende for å vise Navigasjonsruten:

(logisk visning av oppbygningen av dokumentet ditt)

Velg fanen Visning og huk av på Navigasjonsrute som vist under.

Skjermbilde av kategorien Visning i Word.

I Navigasjonsruten får du oversikt over dokumentet ditt og du kan blant annet flytte overskrifter opp eller ned.

Så om du jobber med dokumenter i Word gir bruk av stiler en rekke muligheter, samtidig som dokumentet blir profesjonelt og enkelt å jobbe med!

Viktig! Noen firmaer har egendefinerte stiler som overstyrer tilgjengelige stiler i båndet. Om så er tilfelle, må du selv opprette en egen stil for å endre den. Dette gjøres ved å høyreklikke på en tekst/avsnitt og velge fra menyen som vises.

Hev din Word-kompetanse

Delta på et av våre Word kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Word!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Word.