KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Flytte oppgaver mellom ulike lister i To Do

Dersom du har opprettet egne lister i To Do kan det komme et tidspunkt hvor det oppstår et behov for å flytte oppgaver mellom ulike lister. Lister kan jo være en god måte å holde oversikt over ulike type oppgaver. Dette kan enkelt ordnes, og du har to alternativer å velge blant.

Velge fra en meny

  1. Merk oppgave du ønsker å flytte, her kan du bruke Shift-tasten for å merke flere som ligger etter hverandre, eller Ctrl-tasten for å merke usammenhengende oppgaver
  2. Høyreklikk på merket oppgave og velg Flytt oppgave til
  3. Velg den aktuelle listen
GIF som viser hvordan man kan flytte en oppgave ved bruk av høyreklikk.

Dra og slipp

  1. Merk oppgave du ønsker å flytte, her kan du bruke Shift-tasten for å merke flere som ligger etter hverandre, eller Ctrl-tasten for å merke usammenhengende oppgaver
  2. Pek på merket oppgave, trykk og hold nede venstre museknap
  3. Dra til ønsket liste til venstre i «menyen» og slipp når du peker på den aktuelle listen
GIF som viser hvordan man kan flytte en oppgave ved bruk av dra og slipp.

Oppretter du lister for å få bedre oversikt over ulike type oppgaver? Her har du da to enkle metoder for å flytte oppgaver mellom ulike lister i To Do.

Hev din To Do-kompetanse

Delta på et av våre To Do kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med To Do!

Sjekk også vår YouTube-kanal for videoer om Microsoft 365.