KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Dele en liste i To Do med andre personer

Egenlagde lister i To Do kan deles med andre i tilfeller hvor to, eller et fåtall, personer har behov for et felles sted å ha oversikt over oppgaver. I større sammenhenger vil man heller opprette et team i Microsoft Teams og bruke Planner, men for mindre behov kan en liste i To Do være nok til å dekke det behovet man har. Her skal vi vise fremgangsmåten for hvordan man kan dele en liste i To Do.

Dele en liste

Skjermbilde av hvor man kan dele en liste i To Do.
  1. Høyreklikk på listen du har opprettet
  2. Velg Del liste

(Du kan også bruke valget Del øverst til høyre)

Skjermbilde av delingsprosessen for en liste.
  1. Klikk på Opprett kobling til invitasjon
    • Her kan du velge Inviter via e-post, da vil systemet opprette en ny e-post med emne, en kort tekst og kobling til listen
    • Eller du kan klikke på Kopier kobling og sende koblingen på en hvilken som helst måte

OBS! Lenken du sender er ikke begrenset til kun å fungere for den/de du har sendt den til, det er en lenke som kan brukes av alle internt som mottar den på en eller annen måte.

Bli med i en liste

Når den/de du sender koblingen til klikker på denne må de gjennom en et par korte steg for å få tilgang til listen.

Skjermbilde av hvordan man blir med i en delt liste.

Så fort dette er gjort har begge/alle listen tilgjengelig i sin To Do. Da har de dermed en felles oversikt over oppgaver.

Administrere delt liste

Personen som opprettet, og delte, listen har også mulighet til å administrere denne.

Skjermbilde av hvordan man administrerer en delt liste.
  1. Klikk på delingsknappen øverst til høyre når du er i listen
  2. Du kan fjerne enkeltpersoners tilgang ved å krysse de ut
  3. Via Behandle tilgang kan du sørge for at tilgangen begrenses til de som er inne i listen pr nå, og du kan avslutte delingen for alle

Hev din To Do-kompetanse

Delta på et av våre To Do kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med To Do!

Sjekk også vår YouTube-kanal for videoer om Microsoft 365.