KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Smarte hurtigtaster i PowerPoint

Jobb smart også under en presentasjon! Her finner du en samling med smarte hurtigtaster som kan brukes mens du holder PowerPoint presentasjonen din.

Trykk: Hvis du vil:
N, ENTER, PGDN, PIL HØYRE, PIL NED, eller MELLOMROM (eller klikk med musen)
Utføre neste animasjon eller gå til neste lysbilde
P, PGUP, PIL VENSTRE, PIL OPP, eller TILBAKE Utføre forrige animasjon eller gå tilbake til forrige lysbilde
<nummer>+ENTER Gå til lysbilde <nummer>
B eller PUNKTUM Vise en svart skjerm, eller gå tilbake til lysbildefremvisningen fra en svart skjerm
W eller KOMMA Vise en hvit skjerm, eller gå tilbake til lysbildefremvisningen fra en hvit skjerm
S eller PLUSSTEGN Stoppe en automatisk lysbilde-fremvisning eller starte den på nytt
ESC, CTRL+BREAK eller BINDESTREK Avslutte en lysbildefremvisning
E Slette merknader på skjermen (engelsk versjon)
V Slette merknader på skjermen (norsk versjon)
H Gå til neste skjulte lysbilde
T Angi nye tidsberegninger under innøving
O Bruke opprinnelige tidsberegninger under innøving
M Bruke museklikk til å gå videre under innøving
Begge museknapper i to sekunder Gå til det første lysbildet
CTRL+P Vise skjult peker på nytt og/eller endre pekeren til en penn
CTRL+A Vise skjult peker på nytt og/eller endre pekeren til en pil
CTRL+H Skjule pekeren og knappen øyeblikkelig
CTRL+U Skjule pekeren og knappen i 15 sekunder
TAB Gå til den første eller neste hyperkoblingen i et lysbilde
SHIFT+TAB Gå til den siste eller forrige hyperkoblingen i et lysbilde
ENTER mens en hyperkobling merkes Klikk merket hyperkobling
SHIFT+ENTER mens en hyperkobling merkes La pekeren hvile over over den merkede hyperkoblingen

Hev din PowerPoint-kompetanse

Delta på et av våre PowerPoint kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med PowerPoint!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om PowerPoint.