KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Tilpassede fremvisninger i PowerPoint

Tenk deg følgende: Du er i et møte der varigheten av møtet må kortes ned eller temaene begrenses. Med hensyn til din PowerPoint-presentasjon kan du da i hovedsak gjøre to ting. Du kan bruke din opprinnelige presentasjon, eller du kan bruke en ferdiglaget tilpasset visning. I en del situasjoner kan du ta høyde for dette og gjøre et uttrekk av en allerede eksisterende presentasjon. Denne definerer du som en tilpasset fremvisning i PowerPoint.

Fremgangsmåte for å opprette en tilpasset visning

  1. Ha som utgangspunkt en ferdigstilt lysbildeserie.
  2. På kategorien Lysbildefremvisning velger du Egendefinert lysbildefremvisning, deretter Tilpassede fremvisninger.
  3. Klikk på knappen Ny for å opprette en ny fremvisning.
  4. Navngi visningen.
  5. Kopier de lysbildene du har på venstre side over på høyre side ved hjelp av knappen Legg til.
  6. Du har nå en tilpasset lysbildeserie, som du kan vise.
  7. For å vise en tilpasset fremvisning, velger du Egendefinert lysbildefremvisning, og klikker den ønskede fremvisningen.

Alternativt kan du starte en tilpasset fremvisning i PowerPoint etter at du har startet lysbildepresentasjonene, ved å høyreklikke, og velge ønsket tilpasset vising under hurtigmenyvalget med samme navn.

Hev din PowerPoint-kompetanse

Delta på et av våre PowerPoint kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med PowerPoint!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om PowerPoint.