KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Hvordan skrive inn notater til et lysbilde i PowerPoint

Ved å bruke presentasjonsvisning når du holder presentasjonen kan du se notatene på en egen skjerm, eller i et Teams-møte dersom du deler via “PowerPoint Live”.

Klikk knappen Notater nede på statuslinjen for å åpne notatfeltet. Notatfeltet er unikt for hvert lysbilde.

OBS! Dersom lysbildet kopieres og limes inn i en annen presentasjon følger også notatene med.

Ønsker du større plass å skrive på, kan du klikke og dra skjermdel-skilleren opp.

Hev din PowerPoint-kompetanse

Delta på et av våre PowerPoint kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med PowerPoint!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om PowerPoint.