KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Hvordan lage gode presentasjoner i PowerPoint

Det er mye å tenke på når man skal lage en god presentasjon. Sjekk ut våre beste tips for å lage gode presentasjoner som bidrar til bedre kommunikasjon.

Å presentere eller ikke presentere?

Mange dårlige presentasjoner burde aldri vært holdt. Hvis du ikke kan det du skal snakke om, vil det ofte være bedre (både for deg og deltakerne) å f.eks. informere skriftlig. Et bra alternativ er å dele ut skriftlig informasjon som alle leser igjennom, før du presenterer og utdyper de viktigste punktene, etterfulgt av en spørsmål- og svarrunde.

Begrens den totale mengden informasjon du viser på lerret

Både presentasjonen i sin helhet, og det enkelte lysbildet, bør betraktes som pyramider med 3 nivåer. På toppen er det du skal vise på lysbildene. I tillegg bør du ha et nivå med informasjon du formidler muntlig, og så kan du dele ut enda mer i form av skriftlig dokumentasjon. Rett og slett: Vis noe, si mer og dele ut enda mer.

Ha et bevist forhold til hva du fyller lysbildet med

PowerPointlysbildet er et hjelpemiddel for å kommunisere bedre. Bør du ha punkter med nøkkelord? Eller SmartArt, fotografi, video, diagram, etc.? Bli kjent med mulighetene og velg det som er best egnet til å få frem ditt budskap.

Lysbildet bør være enkelt og oversiktlig

Lysbildet bør være så enkelt som mulig, med få og store elementer (nøkkelord, diagram, bilder, etc.). Det bør være godt med “luft” på kantene. Du kan med fordel begrense innholdet til ett stort fotografi, SmartArt, diagram, etc.

Begrens antall punkter med nøkkelord

Når du begrenser antall punkter med nøkkelord, blir lysbildet mer oversiktlig, og det er lettere å holde på publikums oppmerksomhet. Det blir også lettere å være fleksibel m.h.t. innhold og tidsbruk. 3-5 punkter er ofte nok.

Bruk enkel animasjon

Hvis alle punktene eller hele diagrammet kommer til syne på en gang, vil folk sitte og lese og begynne å tenke, i stedet for å høre på det du sier. Styr publikums oppmerksomhet ved å la innholdet komme frem etter hvert som du snakker. Animasjonen bør være enkel og konsistent og er en viktig del av det å lage en god presentasjon.

Ha et manus med oversikt over alle lysbildene på et A4 ark

Lag manus ved å skrive ut disposisjonsvisningen. Da får du oversikt over alle lysbildetittlene på et A4 ark. Manuset er bl.a. nyttig å ha når du skal hoppe over lysbilder du ikke får tid til å vise, eller hoppe tilbake til lysbilder du vil vise på nytt.

Hev din PowerPoint-kompetanse

Delta på et av våre PowerPoint kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med PowerPoint!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om PowerPoint.