KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Hva fanger blikket i en PowerPoint-presentasjon?

Hvordan oppfatter folk et lysbilde med forskjellig innhold? Hva fanger egentlig blikket i en PowerPoint-presentasjon?

(Fritt etter professor Vögele ved instituttet for direktemarkedsføring i München).

Blikket glir automatisk fra venstre nedover mot høyre på en side. Plasser viktige blikkfang langs denne aksen. Ikke mer enn 4-5 blikkfang! Sex fanger blikket mest. Deretter følger øyne, barn, voksne, dyr, planter, mineraler, landskap og produkter.

Et bilde til venstre får mer oppmerksomhet enn et bilde til høyre. Farger får mer oppmerksomhet enn sort/hvitt. Varme farger får mer oppmerksomhet enn kalde. Mennesker får mer oppmerksomhet enn produkter. Mange mennesker får mer oppmerksomhet enn ett menneske. Nærhet gir mer oppmerksomhet enn avstand. Et øye får mer oppmerksomhet enn et ansikt.

Tekstrammer på skrå, (“diagonale bjelker”), gir inntrykk av dynamikk og labilitet. En stående loddrett bjelke formidler liv, kraft, suksess og potens. En vannrett liggende bjelke formidler stabilitet, sikkerhet og fasthet. Den diagonale bjelken fanger blikket først. Deretter følger den loddrette og så den vannrette bjelken. En sirkel med fyllfarge (“rund skive”), symboliserer urkraften, solen og brystet. Den formidler som den liggende bjelken det trygge og stabile. En sirkel uten fyllfarge symboliserer bevegelse og endring, men ikke like sterkt som en “sjokkstjerne”, som også signaliserer noe forbigående.

Jo mer man vet om hva som fanger blikket i en PowerPoint-presentasjon, desto enklere er det å lage lysbilder som fungerer best mulig.

Hev din PowerPoint-kompetanse

Delta på et av våre PowerPoint kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med PowerPoint!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om PowerPoint.