KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Hoppe mellom lysbilder under en presentasjon

En enkel måte å hoppe mellom forskjellige lysbilder under en presentasjon er å trykke lysbildenummer etterfulgt av Enter. Da kommer du til det aktuelle lysbildet. Dersom du skriver et tall som er høyere enn antall lysbilder i presentasjonen vises siste lysbilde! Det er en enkel måte å navigere i en presentasjon, i stedet for å rase forbi en rekke lysbilder.

OBS! Dersom en tilpasset fremvisning vises vil tallet som trykkes gjelde innenfor den tilpassede fremvisningen.

Det finnes alternativer til å fremstå som en “nybegynner” når man trenger å navigere i en presentasjon.

Hev din PowerPoint-kompetanse

Delta på et av våre PowerPoint kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med PowerPoint!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om PowerPoint.