KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Gjenbruk av lysbilder i PowerPoint

Bruker du mye tid på å kopiere fra gamle presentasjoner når du skal lage en ny? Du kan enkelt og oversiktlig sette inn hele lysbilder fra tidligere lagde presentasjoner. Gjenbruk av lysbilder er alltid effektivt og frigjør tid til den siste finpussen.

Gjør følgende:

  1. Opprett en ny presentasjon eller åpne presentasjonen det skal settes inn i.
  2. Klikk på Bruk lysbilder på nytt på kategorien Hjem
  3. I ruten som åpnes på høyre side kan du søke etter presentasjoner eller åpne en fra listen som vises.
  4. Klikk på presentasjonen du skal sette inn fra.

Lysbildene i presentasjonen vises i ruten på høyre side. Hvis du ønsker at lysbildene du setter inn skal beholde utseende de har i originalen velger du Behold kildeformatering (øverst i ruten).

  1. Klikk på de lysbildene du skal sette inn, eller velg Sett inn alle øverst. Skal man sette inn de fleste lysbildene fra en presentasjon er det ofte raskere å sette inn alle, for så å slette de som ikke skal brukes.

OBS! Dersom innstillingen for Behold kildeformatering fjernes bruker lysbilder som settes inn malen fra det aktive lysbildet (det merkede lysbildet i presentasjonen det settes inn i).

Så gjenbruk av lysbilder kan foregå på to ulike måter, kanskje det er verdt å sjekke ut denne i stedet for å bruke “klipp og lim”.

Hev din PowerPoint-kompetanse

Delta på et av våre PowerPoint kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med PowerPoint!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om PowerPoint.