KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Fordele rader/kolonner jevnt i tabeller i PowerPoint

Mange bruker mye tid på å justere utvalgte områder med kolonner eller rader, slik at de får lik bredde eller høyde. Med noen enkle grep har du en perfekt tabell. Tipset fungerer i PowerPoint, Word og Outlook. Et bra alternativ når valget Beste tilpassing ikke holder.

Gjør følgende:

1. Opprett en ny PowerPoint presentasjon og lag en tabell tilsvarende som på bildet under.
Alternativt gjør du tilsvarende i Word eller Outlook.

Bilde av en tabell med ulik kolonnebredde i deler av tabellen.

(Ikke lett å få kolonnebredde helt lik her.)

2. Marker de fire kolonnene til høyre.
3. Velg Oppsett i menybåndet, deretter Fordel kolonner (i panelet cellestørrelse). Kolonnene fordeler seg pent utover.
4. Marker alle radene.
5. Velg Oppsett i menybåndet, deretter Fordel rader.

Skjermbilde av knapper for å fordele rader og kolonner.
Bilde av en tabell med lik kolonnebredde i deler av tabellen.

Uten mye finjustering har du nå en fin og ryddig oppsatt tabell!

PS! Merk at du i Word og Outlook har også har mulighet til å høyreklikke på merket området for å få frem Fordel valget, men bare om du har markert hele kolonnen/raden. Det å fordele rader/kolonner jevnt i tabeller trenger ikke være så komplisert!

Hev din PowerPoint-kompetanse

Delta på et av våre PowerPoint kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med PowerPoint!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om PowerPoint.