KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Endre bokstavtype på flere lysbilder samtidig

Du kan endre bokstavtype (store og små bokstaver) i teksten på flere lysbilder samtidig. Det fungerer bare på teksten i de plassholderne som inngår i lysbildeoppsettene, ikke i figurer, SmartArt eller diagrammer som du selv har lagt til.

Gjør følgende:

  1. Vis disposisjonen: Klikk Normal på statuslinjen (det kan være du må klikke to ganger for at disposisjonen skal vises).
  2. Merk all teksten i disposisjonsfeltet til venstre.
  3. Velg Endre bokstavtype på Hjem.

Hev din PowerPoint-kompetanse

Delta på et av våre PowerPoint kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med PowerPoint!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om PowerPoint.