KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Eksportere en plan fra Planner til Excel

Hvis du har behov for å lage andre oversikter enn det Planner-verktøyet gir tilgang til så kan løsningen være å eksportere planen til en Excel-fil. Deretter kan du bruke vanlig Excel funksjonalitet for å oppnå dette. Eksport av Planner-oppgaver er også en måte å lage en oversikt over flere planer. Det kan for eksempel være aktuelt for et team som har benyttet flere planer innad i teamet.

OBS! Når man eksporterer en plan til Excel, opprettes det ikke noen kobling mellom Planner og Excel. Gjøres det endringer på oppgavene i Planner må i så fall planen eksporteres på nytt.

Muligheten for å eksportere til Excel må gjøres via Planner-verktøyet i nettleseren, det er ikke tilgjengelig som et valg via Tasks levert av Planner fanen i Teams.

Åpne planen i Planner i nettleseren, enten via:

  • Velg Planner i App-menyen øverst til venstre i nettleseren (klikk på Utforsk alle appene dine dersom du ikke ser Planner på menyen)
Skjermbilde av App-menyen i Microsoft 365.
  • Gå til adressen https://tasks.office.com
  • Hvis planen er lagt til som en fane i en kanal i teamet kan du åpne fanen og velge Gå til nettstedet via fane-menyen
Skjermbilde av fane-menyen i Teams for  å gå til Planner nettsiden.

Eksportere til Excel

Skjermbilde av verktøylinjen hvor du kan eksportere en plan til Excel.
  1. Klikk på …-valget på verktøylinjen øverst
  2. Velg Eksporter plan til Excel fra menyen

Det lastes da ned en Excel-fil og denne lagres som standard i Nedlastinger-mappen på din PC. Dette er en helt vanlig Excel-fil som du kan bruke vanlig Excel funksjonalitet til det du måtte ønske.

Skjermbilde av en eksportert plan i Excel.

Hev din Planner-kompetanse

Delta på et av våre Planner kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Planner!

Sjekk også vår YouTube-kanal for videoer om Microsoft 365.