KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Bruk av koblinger mellom Planner og Teams

I enkelte sammenhenger kan det være et behov for å ha en større diskusjon eller avklaringer rundt en oppgave. I Planner kan man bruke kommentarer inne på en oppgave til dette, men det kan fort bli i overkant tungvint og unødvendig begrensende. Da er en samtale i kanalen i teamet som regel en mye bedre løsning. I slike tilfeller kan det også være ønskelig å knytte oppgaven og samtalen bedre sammen, og det kan gjøres ved bruk av koblinger mellom Planner og Teams.

Hente en kobling til en samtale

Skjermbilde av hvordan du kopierer en kobling til en samtale i Teams.
  1. Klikk på …-valget på den aktuelle samtalen
  2. Velg Kopier kobling fra menyen

Denne koblingen kan så legges til som et vedlegg, og en kobling til en nettadresse, på den aktuelle oppgaven.

Hente en kobling til en oppgave

Skjermbilde av hvordan du kopierer en kobling til en oppgave i Planner.
  1. Klikk på …-valget på den aktuelle oppgaven
  2. Velg Kopier kobling til oppgave fra menyen

Koblingen til oppgaven kan så legges til som et svar i samtalen i kanalen. Alternativt ved å redigere en melding du allerede har lagt inn.

På denne måten har alle en enkel måte å navigere mellom samtalen og oppgaven. Og det kan være enklere å holde oversikt over det som skjer. Ved bruk av koblinger mellom oppgaven i Planner og samtalen i Teams knyttes disse bedre sammen.

Hev din Planner-kompetanse

Delta på et av våre Planner kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Planner!

Sjekk også vår YouTube-kanal for videoer om Microsoft 365.