KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Sortere Outlook-innboksen ved hjelp av flere kolonner

Du kan enkelt sortere e-post i Outlook-innboksen din ved å klikke på en av kolonneoverskriftene. Men du kan også sortere ved hjelp av flere kolonner. Du kan for eksempel først sortere på navn, deretter om de er flagget. Dette fungerer når leseruten er av, plassert nederst, eller at delelinjen mellom mappeinnhold og leseruten er flyttet langt nok til høyre til at de ulike kolonnene vises. Ved å sortere e-post etter flere kolonner kan du raskere finne ting du ser etter.

Gjør følgende:

  1. Klikk kolonneoverskriften til det første sorteringskriteriet.
  2. Hold SHIFT-tasten nede mens du klikker på kolonneoverskriften til det neste sorteringskriteriet.

Du kan fortsette å sortere e-post etter flere kolonner (maks 4). Neste kolonne sorteres hele tiden etter de forrige. Sorteringsrekkefølgen nullstilles hvis du slipper SHIFT-tasten og klikker en ny kolonneoverskrift.

Hev din Outlook-kompetanse

Delta på et av våre Outlook kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Outlook!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Outlook.