KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Bruk søkemapper for e-post i Outlook

Søkemapper i Outlook er en av de potensielt veldig praktiske funksjonene. Her kan det være muligheter til å lette hverdagen for noen og enhver!

Dersom du har mange e-poster av en art, det kan f.eks. være flere fra samme person, kan disse vises i en søkemappe. E-postene blir ikke flyttet fra sin opprinnelige plassering, men kun vist innenfor søkemappen.

Gjør følgende:

  1. Høyreklikk på Søkemapper i mappelisten.
  2. Velg Ny søkemappe.
  3. Velg hva slags type søkemappe du vil lage fra listen som dukker opp.
  4. På bakgrunn av det du valgte i forrige punkt, kan du nå tilpasse og sette kriteriene som du vil ved å klikke på Velg.
  5. Når kriteriene er satt klikker du OK.

Søkemappen vil dukke opp sammen med de som allerede ligger der fra før. Du kan selvfølgelig navngi søkemappene som du vil.

Legge søkemappe som en favorittmappe

Det er også ofte praktisk å vise de mest relevante søkemappene opp blant favorittmappene. De finnes i rubrikken over mappelisten. Høyreklikk på relevante søkemapper i Outlook og velg Vis i favoritter.

Hev din Outlook-kompetanse

Delta på et av våre Outlook kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Outlook!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Outlook.