KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Opprett egendefinert datohierarki i Power BI

Standarddatohierarkiene i Power BI, som år, kvartal, måned og dag, dekker ofte de fleste behov. Men i noen tilfeller vil du kanskje analysere dataene dine på en annen måte. Kanskje du vil se på uker som starter på en spesifikk ukedag, eller kanskje du jobber med regnskapsår som ikke følger kalenderåret. Her kommer det egendefinerte datohierarkiet til nytte, da det lar deg tilpasse analysene etter dine spesifikke krav.

Slik oppretter du ditt egendefinerte datohierarki

Før du setter i gang sørg for at du har alle de egendefinerte kolonner i tabellen for de ønskede nivåene i hierarkiet. For eksempel kan du lage en kolonne som beregner ukedagen for hver dato ved å bruke funksjoner som WEEKDAY() eller ukenummer ved å bruke funksjonen WEEKNUM()

Gjør følgene:

  • I Rapport-visningen i PBI Desktop gå til feltlisten til høyre
  • Finn de egendefinerte kolonnene du har opprettet
  • Høyreklikk på den første kolonnen du ønsker å inkludere i ditt eget hierarki
  • Velg “Opprett hierarki”
  • Høyreklikk på neste kolonne og velg “Legg til i hierarki” og videre velg hvilket hierarki
  • Gjenta operasjonen for hver kolonne du vil inkludere i hierarkiet
  • Høyreklikk og velg “Gi nytt navn” til ditt nye hierarki

Å opprette ditt egendefinerte datohierarki i Power BI gir deg større fleksibilitet og kontroll over hvordan du analyserer tidsbaserte data i rapportene dine. Det lar deg tilpasse analysene etter spesifikke behov og gir deg et kraftig verktøy for dypere innsikt. Så neste gang du jobber med tidsseriedata i Power BI, husk å utforske mulighetene for egendefinerte datohierarkier. Det kan være akkurat det du trenger for å ta dine analyser til neste nivå.

Hev din Power BI-kompetanse

Delta på et av våre Power BI kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Power BI!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Power BI.