KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Sette inn mer plass på en side i OneNote

Tenk deg følgende problemstilling. Du har et normalt Word-dokument med vanlig innhold, men finner så ut at du trenger mer plass til noe nytt til venstre for det innholdet du allerede har lagd. Hvordan ville du løst den problemstillingen? Med en tabell med to kolonner, og en del «klipp og lim»? Kanskje det er enklere med å bytte til to spalter? Eller hva med å øke venstre marg og sette inn en tekstboks i margen?

I OneNote er det ingen grunn til å fundere over hvilken løsning som gir færrest problemer og fremtidig hodebry, der kan du enkelt sette inn mer plass der du trenger det.

Fremgangsmåte for å sette inn mer plass på en side

Uavhengig av om du trenger å skyve innhold nedover eller til høyre bruker du den samme funksjonen, Sett inn mellomrom.

Skjermbilde av funksjonen Sett inn mellomrom i OneNote.

Det er også verdt å legge merke til at denne funksjonen også kan brukes til å fjerne mellomrom mellom innhold.

Når du har klikket på knappen Sett inn mellomrom, og peker ned på siden, vil du se en grå, vertikal linje der musepekeren er.

  • Trykk og hold nede venstre museknapp
Sette inn plass horisontalt
  • Dra til høyre for å sette inn mer plass horisontalt
Sette inn plass vertikalt
  • Dra nedover for å sett inn mer plass mellom eksisterende innhold vertikalt

Når det gjelder det å sette inn mer plass vertikalt skal det også nevnes at det kan man også gjøre midt inne i lengre tekst. I slike tilfeller vil OneNote opprette en ny plassholder, eller boks om du vil, for den delen av teksten som flyttes nedover. Så med andre ord kan det som opprinnelig var i en plassholder ende opp i to plassholdere.

Hev din OneNote-kompetanse

Delta på et av våre OneNote kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med OneNote!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om OneNote.