KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Bruk av sidegrupper-funksjon i OneNote

Sidegrupper er en funksjon i OneNote som lar deg organisere sider i underkategorier innenfor en inndeling. Dette kan være nyttig hvis du har mange sider som hører sammen, eller hvis du vil skille mellom ulike typer sider. For eksempel kan du opprette en sidegruppe for hvert kapittel i en inndeling for et fag, eller en sidegruppe for hvert tema i en inndeling for et prosjekt. Bruk av sidegrupper kan gi bedre oversikt over relaterte notater.

En sidegruppe er rett og slett bare en «hovedside» med sine undersider, sider som er rykket inn i sidelisten. OneNote støtter to innrykk, noe som i praksis betyr at det er tre nivåer tilgjengelig i sidelisten.

Eksempel:

Illustrasjon av en sidegruppe i Onenote

Det er flere fordeler med å bruke sidegrupper i OneNote:

  • Du kan holde orden på notatene dine ved å gruppere relaterte sider sammen.
  • Du kan spare plass på sidelisten ved å kollapse eller utvide sidegruppene etter behov.
  • Du kan flytte eller kopiere hele sidegrupper mellom inndelinger eller notatblokker.

For å opprette en sidegruppe i OneNote, må du følge disse trinnene:

  1. Åpne inndelingen som inneholder sidene du vil gruppere.
  2. Høyreklikk på navnet til en side i sidelisten, og velg Gjør til underside, denne blir da en underside av siden ovenfor.
  3. Dra og slipp eksisterende sider inn i sidegruppen, eller opprett nye sider innenfor den.

I tilfeller hvor en inndeling dekker et stort tema vil litt struktur på sidene gjøre det mer oversiktlig og det kan være lettere å se hvordan ting henger sammen. Med bruk av sidegrupper-funksjon blir blir sammenhengen med en gang enklere.

Hev din OneNote-kompetanse

Delta på et av våre OneNote kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med OneNote!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om OneNote.