KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Gruppere figurer og objekter

I blant kan det være nyttig å kunne gruppere (Slå sammen) ulike figurer og objekter. Det gjør at du kan flytte alle sammen på en gang som et bilde.

Det kan du til ved å:

  1. Klikk på ett objekt.
  2. Hold SHIFT inne og klikk på de andre objektene, ett etter ett.
  3. Høyreklikk på de merkede objektene.
  4. Velg Grupper – Grupper.

Nå kan du flytte rundt på “bildet” som du selv vil enten vha. musen eller med piltastene på tastaturet.

Hvis du ønsker å dele opp på gruppen kan du bare høyreklikke på “bildet” og velge Grupper – Del opp gruppe.

Merk at du også kan angi hvordan de ulike objektene skal være i forhold til hverandre under den samme menyen. Dette er veldig kjekt bl.a. i PowerPoint dersom du for eksempel ønsker å animere flere objekter som ett. Å gruppere, spesielt figurer, gjør det mye lettere å unngå at ting blir rotet til.

Hev din IT-kompetanse

Delta på et av våre Microsoft-kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Microsoft-programmer!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om ulike Microsoft-programmer.