KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Tekst på flere linjer i en regnearkcelle

Har du behov for i Excel å kunne splitte opp teksten i en(1) celle på flere linjer i den samme cellen, ja kanskje til og med at oppsplittingen skal skje automatisk (styrt av kolonnebredden), når du legger inn tekst?

Manuelt gjøres dette ved å trykke Alt + Enter der du ønsker å bryte teksten, slik at resten av teksten kommer på en ny linje i den samme cellen.

Men du kan også få dette til å skje automatisk. Her er et eksempel på fremgangsmåten:

  1. Merk kolonne B (dvs klikk på B).
  2. Fra menylinjen velger du Format – Kolonne – Bredde.
  3. Skriv inn 5 cm som kolonnebredde. (Kunne selvsagt valgt et annet tall). Klikk OK.
  4. Mens kolonnen fortsatt er markert, velger du Format – Celler.
  5. Velg fanen Justering.
  6. Under Tekstkontroll huker du av for Bryt tekst. Klikk OK.

Nå kan du legge inn en del lange tekster i cellene nedover i B-kolonnen. Da vil teksten vises på flere linjer i hver regnearkcelle.

Hev din Excel-kompetanse

Delta på et av våre Excel kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Excel!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Excel.