KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Hvordan summere timer/tid i Excel

I ulike sammenhenger kan det være behov for å summere timer eller tid i Excel, hvordan kan man gjøre det?

Ved å bruke klokkeslettformatet 37:30:55 får du ikke problemer, når summen av timer overstiger 24.

Og skal du trekke f.eks. kl 20:00 (i celle A1) fra kl 02:00 neste natt (i celle A2), så får du riktig svar (6 timer) ved bruke formelen =A2+1-A1.

Hev din Excel-kompetanse

Delta på et av våre Excel kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Excel!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Excel.