KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Splitte celleinnhold til flere celler i Excel

Oppgaven å splitte celleinnhold som “Per Larsen” over i flere celler med fornavnet i den ene cellen og etternavnet i den andre, kan løses utrolig enkelt.

 1. Legg inn følgende fra celle A1 og nedover:
  Per Larsen
  Kari Fuglemyr
  Steffan Røed
  Kjell Petter Olsen
  Steinar Torgersen
 2. Marker området A1:A5.
 3. Klikk Data og Tekst til kolonner… .
 4. Som skilletegn velger du Mellomrom, klikk på Neste.
 5. Klikk på Fullfør.

Celleinnholdet er nå fordelt i to celler i hver sin kolonne!

Forøvrig har Excel en rekke avanserte tekstfunksjoner. Ja, det er ikke den ting du ikke får til av “kronglete” tekstmanipulering.

Hev din Excel-kompetanse

Delta på et av våre Excel kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Excel!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Excel.