KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Sette inn kopierte celler mellom celler/rader/kolonner

Noen ganger kan det være vanskelig og tungvint å sette inn informasjon mellom allerede eksisterende data i et regneark, altså lime inn uten å overskrive celler. Det finnes en enkel og rask metode for dette.

Gjør følgende:

1. Merk cellene du vil kopiere eller klippe ut.
2. Velg Kopier eller Klipp ut.
3. Merk cellene der du vil sette inn den kopierte informasjonen.
4. Trykk Ctrl + plusstegn ( + ).
5. Angi i hvilken retning du vil flytte de eksisterende cellene, mot høyre eller nedover.
6. Klikk OK. 

De kopierte/utklipte cellene settes inn, og informasjonen som opprinnelig stod i cellene, flyttes enten mot høyre eller nedover, avhengig av hva du valgte i trinn 5.

P.S. Denne operasjonen kan også gjøres med høyre musetast. Dra området som skal flyttes/kopieres med høyre musetast. Du vil da få opp en meny med ulike valg.

Altså to måter du kan sette inn kopierte celler mellom celler/rader/kolonner.

Hev din Excel-kompetanse

Delta på et av våre Excel kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Excel!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Excel.