KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Sette inn filbane og filnavn i Excel

Du kan enkelt sette inn filnavn og filbane i topp- eller bunnteksten av et regneark i Excel.

  1. Åpne en eksisterende Excel-fil.
  2. Velg Sett inn, Topptekst og bunntekst i menybåndet.
  3. Velg ønsket plassering i topp- eller bunnteksten.
  4. Klikk på knappen Filbane (mappeikon).
    Koden “&[Bane]&[Fil]” vises i feltet.
  5. Velg fanen Visning i menybåndet, deretter Normal.

Filbanen og filnavnet vises nå i filen!

Hev din Excel-kompetanse

Delta på et av våre Excel kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Excel!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Excel.