KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Hvordan markere et utvalg i Excel

Markering av celler gjøres med mus eller med SHIFT + Piltast. Dersom du har behov for å markere flere områder, får til det ved hjelp av CTRL + Mus. Men, om du f.eks. ønsker å markere alle tomme celler i en tabell, hvordan gjør du det? Bare merke et utvalg, Excel har noen muligheter for det også:

I menyen Rediger, Gå til…(Hurtigtast F5), kan du klikke på knappen Utvalg… Du får da frem dialogboksen for merking av utvalgte celler i regnearket.

Det er mulig å merke følgende:

 • Celler som inneholder konstanter
 • Celler som inneholder merknader
 • Celler som inneholder formler (tall, tekst, logiske verdier, feilverdier)
 • Tomme celler
 • Gjeldende område
 • Gjeldende matrise
 • Celler som inneholder rad- eller kolonneforskjeller
 • Over- eller underordnede celler
 • Siste celle
 • Synlige celler
 • Objekter i regnearket

De utvalgte cellene/elementene i hele regnearket blir markert jamfør hva du valgte over. Dersom du på forhånd har merket et område av regnearket blir merkingen foretatt innenfor det området.

Hev din Excel-kompetanse

Delta på et av våre Excel kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Excel!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Excel.