KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Hvordan vise tall i hele 1000 i Excel?

Tidvis, eller ofte, kan det være behov for å vise tall i hele tusen i Excel. Her er løsningen på det.

Ved å bruke det egendefinerte tallformatet “# “, altså “skigard blank”, eller “#.”, altså “skigard punktum”, (hvis punktum brukes som tusenskilletegn i stedet for blank), så vises kun hele tusen.

Hev din Excel-kompetanse

Delta på et av våre Excel kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Excel!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Excel.