KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Bruk av Excel funksjon =SUMMERHVIS

Fra tid til annen har man behov for å  summere tall som oppfyller visse betingelser. Det er det selvfølgelig en funksjon for, SUMMERHVIS. I eksempelet nedenfor skal tallene i B1:B6 summeres, dersom tilsvarende tall i A1:A6 er større en 50. Formelen som gir svaret står i celle B7, og er som følger:

=SUMMERHVIS(A1:A6;">50";B1:B6)

10100
70200
80300
40400
60500
30600
 1000

Hev din Excel-kompetanse

Delta på et av våre Excel kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Excel!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Excel.