KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Fjerning av formater vi Excel

For å fjerne formateringen helt i en celle i Excel holder det ikke trykke delete. Det vil se ut som at cellen er tom siden innholdet er borte, men formateringen (prosent, dato, valuta o.l.) vil komme fram når du prøver å skrive inn ny informasjon i cellen.

Fjerning av formatet kan gjøres slik:

  1. Marker cellen
  2. Meny Rediger – Fjern – Formater (Alt,Innhold,Merknader)

Hev din Excel-kompetanse

Delta på et av våre Excel kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Excel!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Excel.