KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Feil format på tall i Excel

Om du importerer tallmateriale fra andre systemer inn i Excel kan du ofte oppleve at Excel ikke skjønner hva som er tekst og hva som er tall, altså at det blir feil format på tall. Årsaken til formatforvirringen kan skyldes at tallene ikke stemmer med dine regionale innstillinger for hvordan tall skal skrives, f.eks. at det brukes mellomrom som tusenskilletegn eller punktum som desimaltegn. En annen årsak er tallkolonner som er definert som tekst.

Under viser vi deg tre fremgangsmåter som retter 99% av mulige årsaker til Excels formatforvirring.

Bruk av smartflagg

Om du har celler med tallverdier og grønne trekanter oppe i venstre hjørne varsler Excel deg om at du har en celle formatert som tekst med et tall i. Klikker du på en slik celle vises et smartflagg ved siden av cellen. Klikker du på smartflagget får du opp valget Konverter til tall. For å slippe å gjøre dette enkeltvis på alle cellene kan du gjøre følgende:

 1. Marker kolonnen/området der tallene ligger (det har ikke noe å si om du markerer celler uten grønn trekant).
 2. Bruk Enter og/eller Tab tastene slik at en celle med grønn trekant er markert. Nå vises smartflagget oppe til høyre for det merkede området.
 3. Klikk på smartflagget og velg Konverter til tall.

Nå ble formatet endret til tall på alle de cellene der Excel selv skjønte at det var et formatproblem.

Bruk av søk og erstatt

Om du har tall med formatering som ikke stemmer med dine regionale innstillinger, f.eks. at det brukes mellomrom som tusenskilletegn eller punktum som desimaltegn, er søk og erstatt redningen. Gjør følgende:

 1. Marker kolonnen/området der tallene ligger.
 2. I menylinjen velger du Rediger -> Erstatt (eller Ctrl + H)

Du skal nå søke opp tegnet som gjør at Excel ikke tolker verdien som et tall og erstatte det med noe annet. Merk at enkelte tegn som f.eks. et mellomrom ikke alltid er vanlige mellomrom. Et lurt triks for å få tak i tegn du skal erstatte er å kopiere det du skal erstatte og lime verdien inn i Søk etter feltet. Klikk deg gjerne inn til høyre for tegnet og bruk Shift og piltast for å markere tegnet du skal kopiere.
Om det er brukt punktum som desimaltegn, skal du søke etter punktum og erstatte det med komma.
Om det er brukt mellomrom som skilletegn, skal du søke etter mellomrom (eventuelt kopier problemtegn fra cellen) og erstatte det med ingenting (la Erstatt med feltet være tomt).
Så fort problemtegnene er fjernet skjønner Excel at det er celler med tall.

Multiplisere med 1

En annen metode for at Excel skal skjønne at det er tall i cellene er å multiplisere alle verdiene med 1. Gjør følgende:

 1. Skriv inn tallet 1 i en celle.
 2. Kopier cellen du skrev tallet i.
 3. Marker kolonnen/området der tallene ligger.
 4. I menylinjen velger du Rediger -> Lim inn utvalg (vinduet for Lim inn utvalg åpner seg).
 5. Huk av på Multipliser under Operasjon.
 6. Klikk ok.

Nå er formatet endret til tall.

Med metodene over kommer du ganske sikkert i mål med å rette opp Excel filen din!

Hev din Excel-kompetanse

Delta på et av våre Excel kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Excel!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Excel.