KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Excel ark eller celler som bilder i Word

Slik kan du kopiere ark eller celler i Excel og lime inn som bilder Word.

  1. Marker cellene du vil lage bilde av.
  2. Hold inn SHIFT.
  3. Trykk Rediger – Kopier bilde…
  4. Trykk OK i dialogboksen (Du kan velge om bildet skal være som ved utskrift, eller som på skjermen )
  5. Bytt til Word og lim inn bildet med CTRL + V eller Rediger – Lim inn

Hev din Excel-kompetanse

Delta på et av våre Excel kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Excel!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Excel.